LÀM VIỆC NHÓM – CHỨC NĂNG VÀ NGƯỜI VIỆT

[LÀM VIỆC NHÓM – CHỨC NĂNG VÀ NGƯỜI VIỆT] Tôi xin giải thích vì sao làm việc nhóm là điều tất yếu nếu muốn làm chuyện lớn. Bạn có thể làm một nhân tài, nhưng bạn không thể nào làm hết mọi chuyện được. Tới một mức độ nào đó bạn phải làm nhóm. Vậy chức năng của nhóm là gì?
 
1. Phân chia công việc. Như quy luật “phân chia lao động” trong kinh tế giúp tăng năng suất, làm việc nhóm giúp bạn làm nhiều hơn mà ít tốn sức hơn. Một người lập trình có thê giỏi lập trình, nhưng nếu muốn lập công ty IT thì hãy bắt tay với một người làm kinh tế, người quảng cáo và một người tài chính.
2. Phân chia rủi ro. Giả sử bây giờ bạn có $100k và muốn đầu tư mạo hiểm vào thương vụ $100k. Nếu dùng hết $100k của riêng mình thì nguy cơ mất trắng rất cao. Vì thế, bạn nên bắt tay với 10 người khác, mỗi người góp $10k. Và nếu thất bại thì chỉ mất phần nhỏ để rồi học hỏi để xây dựng lại. Đây là nền tảng cơ bản của phát triển.
3. Tầm nhìn. Một người thì không thể nào nhìn và nghe nhiều thứ bằng nhiều người rồi. Cho nên nếu muốn thành công thì phải có nhóm, vì nhóm có nhiều tai và mắt hơn một cá nhân.
 
Tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao người Việt không thể làm việc nhóm. Có lẽ vì DNA chúng ta như thế. Tôi gặp nhiều người Việt cá nhân rất giỏi, họ làm việc cá nhân thì tuyệt vời. Nhưng chỉ mãi là cá nhân. Còn khi làm việc nhóm thì không thể hiểu nổi, chẳng ai làm gì ra hồn.
 
Cho nên nếu tôi mong muốn điều gì nhất, thì đó chính là người Việt làm việc nhóm. Để cùng nhau xây dựng cái to lớn hơn, những thứ mà một cá nhân không thể tự làm được, cho dù anh ta là thiên tài.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
23231549_150347662378759_2678418823457269701_n