CS NAM KỲ VS CS BẮC KỲ – CẢI TIẾN VÀ DẬM CHÂN

[CS NAM KỲ VS CS BẮC KỲ – CẢI TIẾN VÀ DẬM CHÂN] Mới đây, Thủ Tướng Phúc – một thằng CS Nam Kỳ, ký nghị quyết xóa bỏ Hộ Khẩu. Ngay lập tức, bọn CA của đám CS Bắc Kỳ phán: “Bỏ cái đéo, chậm nhất là 2020, hoặc cho đến khi nào có hệ thống điện tử để kiểm soát.” Nghĩa là chắc sẽ không bao giờ.
 
Qua sự kiện này thì các bạn thấy gì? Tôi thì thấy ý thức hệ vùng miền rõ rệt cho dù 2 thằng hoặc 2 phe đều là CS. Phe CS Nam Kỳ muốn làm giàu, cải tiến, gỡ bỏ thủ tục rườm rà để phát triển. Còn Phe CS Bắc Kỳ vì bị ăn muống nhiều quá nên chỉ muốn dậm chân tại chỗ vài rất tự hào về điều đó.
 
Không những vậy, bọn CS Bắc Kỳ còn ngu dốt hơn thế:
 
1. Chúng nó thân Tàu và đưa Việt Nam thành một thuộc địa gián tiếp và phi chính thức của Tàu.
2. Chúng nó lấy hết miếng ngon của Nam Kỳ và đô hộ miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa Bắc Kỳ.
3. Chúng nó dậm chân tại chỗ, rất tự hào, và bác bỏ tất cả đề nghị thay đổi.
4. Chúng nó vẫn mang tư duy CNXH và muốn áp dụng nó.
 
CS Cuba vẫn có lòng tự trọng. CS Bắc Hàn vẫn muốn độc lập. CS Tàu thì tự cao và tự hào dân tộc. CS Nam Kỳ thì muốn cải tiến để phát triển. Chỉ riêng đám CS Bắc Kỳ là muốn đất nước sống mãi trong tư duy rau muốn ngu dốt của chúng.
 
Cho nên bạn nào nói tôi đừng phân biệt vùng miền nữa, thì tôi sẽ trả lời: “CC Cái Lờ Mày.” Sự khác biệt rõ ràng như vậy mà còn chối nữa là sao. Bọn CS Bắc Kỳ là nguyên nhân cho sự thụt lùi của đất nước và dân tộc. Công thức để phát nát đất nước là “CS + ngu dốt + Bắc Kỳ.” Việt Nam quá xui khi phải bị cả 3 cùng một lúc.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
23231274_529825637353349_3885556394577827467_n