NHÂN VIÊN FACEBOOK VIỆT NAM

[NHÂN VIÊN FACEBOOK VIỆT NAM] Khi một bài tiếng Việt bị report trên Facebook, nó sẽ được giao cho nhân viên chuyên quản lý nội dung tiếng Việt xử lý. Trong hình là thông tin tuyển dụng vị trí đó ở Dublin, nhưng Facebook có nhiều vị trí ở các văn phòng khác trên thế giới.
Thông tin tôi nhận được từ người bạn ở Singapore nói rằng, Facebook tuyển du học sinh Việt Nam để làm công việc này – quản lý nội dung tiếng Việt.
Bạn sẽ nói “Rồi sao, liên quan gì.” Vấn đề là đa số du học sinh Việt thân cộng vì đã bị tẩy não rất lâu, nhất là đám du học sinh Bắc Kỳ. Cho nên khi xử lý những nội dung nhạy cảm, thế nào họ cũng thiên vị – con người ai cũng thiên vị. Cho nên đừng bất ngờ khi bạn viết bài nói về Hồi Giáo hay chính trị mà bị xóa, thì đã hiểu nguyên nhân.
HR Facebook nghĩ rằng ai cũng như ai, người nào cũng như nhau. Cái này là sai lầm chết người. Đám du học sinh Bắc Kỳ, không phải tất cả nhưng đa số, là một lũ mất dạy chó chết. Cho tụi nó nắm quyền xử lý nội dung là coi như đem cừu cho sói. Tụi nó sẽ tận dụng quyền lực để bóp nghẹt tự do ngôn luận của những người bất đồng chính kiến và những ai họ không đồng ý.
Không chỉ Việt Nam mà các trang cánh hữu, chống Hồi Giáo và Hillary Clinton cũng đã bị đánh tương tự. Sự thiên vị của Facebook sẽ dẫn đến cái chết của tự do ngôn luận. Đám du học sinh Bắc Kỳ là con sói đang canh me.
PS: Sao Facebook không thuê thế hệ Việt kiều 2.0 mà thuê đám du học sinh Bắc Kỳ này. Đâu phải ai cũng như ai. Vậy chết mẹ rồi. Hy vọng bài này không được đọc bởi một thằng nhân viên Bắc Kỳ ở Facebook.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa, mượn tag để câu like chút, nick kia bị report, tạm khóa.
cccc