GHÉT ĐO THÁI – LÝ DO

[GHÉT ĐO THÁI – LÝ DO] Chào tụi mày, để tao nói về bản thân. Tao là một người rất rất ghét tụi Do Thái. Tao ghét tụi nó vô cùng, ghét cay ghét đắng. Trong mắt tao, tụi nó là một dân tộc ranh ma hèn hạ và dơ dáy. Tụi nó phản Chúa, phản tất cả, nên tao ghét. Để tao nói thêm cho tụi mày nghe.

  1. Bọn Do Thái quá thành công. Tụi mày nhìn đi, tụi nó chỉ chiếm 15 triệu người, chưa được 1% dân số thế giới, nhưng lĩnh vực nào cũng có dấu ấn của Do Thái.
  2. Tài chính bên Mỹ cũng được thống trị bởi nhóm Anglo-Saxon và Do Thái. Hollywood cũng thống trị bởi đạo diễn và nhà sản xuât Do Thái. Ngân hàng mày dùng được điều hành bởi Do Thái, phim mày coi được sản xuất bởi Do Thái. Tụi nó ở khắp nơi bọn mày à.
  3. Cái laptop tao dùng để chửi bọn Do Thái cũng do kỹ sư Do Thái thiết kế. Cựu CEO của Microsoft đã công nhận đóng góp của Do Thái như sau: “Chúng tôi, Microsoft, là một công ty Israel cũng như một công ty của Mỹ.” Đơn giản vì nhân lực Do Thái tuy chiếm số ít nhưng đóng góp quá lớn.
  4. Đất nước Israel chỉ 8.5 triệu, nhưng tụi nó cân hết cả Trung Đông, không thằng Hồi Giáo nào dám đụng.
  5. Tụi nó tự gọi mình, và giới Tin Lành gọi tụi nó là “Dân tộc của Chúa.” ĐM tụi nó nghĩ tụi nó là ai mà phán như vậy? Cho nên lưu vong 4,000 năm nhưng vẫn giữ truyền thống và đức tín.
  6. IQ của Do Thái được cho là cao nhất nhì thế giới. Vì sao thì không ai hiểu. Nhưng theo tao là vì tụi nó âm mưu thống trị thế giới.
  7. Bọn Do Thái chỉ chiếm 0.2% dân số thế giới nhưng lãnh gần 23% giải thưởng Nobel. Mẹ kiếp,  bọn đê tiện này.

Đó là vì sao tao ghét tụi nó. Tao ghét tụi nõ dã man. Ghét đéo cần biết lý do. Mặc dù bản thân tao đéo làm ra gì, đéo là cái gì, đéo ai quan tâm vì tao có làm đéo gì cho đời đâu. Nhưng đéo sao, tao vẫn phải chửi bọn Do Thái. Ai kêu tụi nó thành công quá chi.
Địt mẹ mày, ai cho mày thành công hơn tao, ai cho mày tài giỏi hơn tao, ai cho mày thông minh hơn tao. Địt mẹ bọn phản Chúa, địt mẹ bọn âm mưu thống trị thế giới. Tao là một thằng ngu dốt bất tài, thích mấy thuyết âm mưu chống Do Thái, mặc dù nó chỉ mãi là âm mưu. Tao ngu dốt và GATO với tụi Do Thái và tự hào về điều đó. Mẹ kiếp, bọn Do Thái này tài giỏi thật.
PS: Bỏ cái tật GATO đi nha chưa, bỏ nha chưa, bỏ nha chưa. Lũ mất dạy.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
23131975_529428844059695_6893730418050490086_n