DUY LỢI NÓI ĐÚNG – VIỆT NAM NHƯ CC

[DUY LỢI NÓI ĐÚNG – VIỆT NAM NHƯ CC] Ông chủ công ty võng Duy Lợi sau vài chục năm sống nịnh bợ để làm giàu, để dành đủ tiền để đưa con cái sang Mỹ, thì bây giờ quay 180 độ và chửi chế độ. Thế là đám bò đỏ Bắc Kỳ chửi, đại khái là:

  1. “ĐCM thằng vô ơn.”
  2. “Địt mẹ cái thằng cơ hội.”
  3. “Cái lìn má. Mày làm giàu nhờ chế độ này mà giờ ăn nói mất dạy.”

ĐCM tụi mày. Thằng Duy Lợi nói gì sai chứ? Đất nước Việt Nam bây giờ như CC. Làm ăn thì phải đút lót, ăn quán thì sợ hàng hóa chất, mua đồ thì sợ đồ giả, du lịch thì bị chặt chém, lái xe thì bị kẹt, giáo dục thì tham nhũng, kinh doanh thì bị xách nhiễu, làm giàu thì bị dâm chọt.
Nhưng mấy cái đó là chuyện nhỏ, tạm chấp nhận được. Sự mất dạy nhất của đất nước này là cái thể chế, bộ máy hành chính và cái đám quán chức đéo coi ai ra gì. Đi làm giấy tờ không lót thì 100 năm chắc cũng chưa xong. Ăn tiền thuế của dân mà mà đối xử với dân như bọn bán hàng Bắc Kỳ Hà Nội đối xử với dân Nam ra du lịch – bố láo, mất dạy và hách dịch. Vậy thì không như CC thì là gì.
Duy Lợi chẳng nợ thể chế này điều gì. Tôi và bạn cũng chẳng nợ thể chế này cái gì. Thể chế này nợ người dân và nợ rất nhiều. Họ nợ người dân sự tử tế, một thứ họ đã cướp đi. Họ nợ người dân đường phố không ổ gà. Họ nợ người dân sự trung thực và liêm sỉ. Và trên hết, họ nợ người dân một đất nước Việt Nam xinh đẹp, một thứ mà họ đã tàn phá. Đất nước như CC thì nói nó như CC thôi. Đúng không nè.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
23130662_1162025940597585_6771391095859847787_n