MƯỢN TIỀN – QUY TẮC MƯỢN TIỀN VĂN MINH

[MƯỢN TIỀN – QUY TẮC MƯỢN TIỀN VĂN MINH] Mượn tiền là một nhu cầu tất yếu trong xã hội. Ai trong chúng ta cũng đã một lần mượn tiền trong đời. Nhưng quá nhiều người quên đi những quy tắc văn minh khi mượn tiền. Kết quả là mất tiền và mất bạn. Khổ nhất là người chao bạn mượn. Cho nên hãy làm người văn minh khi mượn tiền bằng cách làm những điều sau đây.

  1. “Bạn phải có thóc thì người ta mới cho mượn gạo”. Ý là, khi mượn tiền, hãy cho người ta thấy bạn có khả năng trả.
  2. Hãy ghi nhớ tổng số tiền bạn mượn cho tới hàng đơn vị, đừng “phó mặc” chuyện tính toán cho khổ chủ. Và tệ hơn nữa, khổ chủ sẽ rất ngại khi nghe câu: “Sao nhiều quá vây?”, “nhiều vậy luôn hả?”.
  3. Hãy xác nhận đúng thời điểm bạn sẽ trả tiền, nếu tới hẹn vẫn không trả được, hãy nói với khổ chủ và xin hẹn lần sau (nhớ chú ý thái độ).
  4. Trong thời gian nợ tiền, nếu bạn có ăn chơi vi vu thì hãy “kín tiếng” một xíu, một xíu thôi cho khổ chủ an lòng.
  5. Đừng cho rằng khổ chủ ích kỷ, keo kiệt, bủn xỉn khi đòi tiền bạn nhiều lần. Hãy chắc chắn về thời điểm chính xác bạn sẽ trả, họ sẽ không đòi bạn nữa. (Hoặc để ngăn ngừa tình trạng này trong tương lai, hãy gây dựng niềm tin vững chắc ngay hiện tại).
  6. Đừng so sánh khổ chủ với bất kỳ người chủ nợ hào phóng nào khác của bạn. Mỗi người có một điều kiện tài chính khác nhau và quan điểm riêng trong việc quản lý tài chính cá nhân.
  7. Nếu có điều kiện, hãy trả một lần, đừng trả góp. (Tất nhiên sẽ có ngoại lệ tùy theo trường hợp)

Chúc các bạn mượn tiền thật văn minh. Nói chung chung, những ai đã và đang nợ tiền mình không phải nhột. Mượn là phải trả, cấm cãi.
Hồ Phương Trinh & Ku Búa @ Cafe Ku Búa
 
21768010_1394821297282302_4018748856190836875_n