TRÍ THỨC NGU – DẤU HIỆU

[TRÍ THỨC NGU – DẤU HIỆU] Tham gia vào các cuộc tranh luận, tôi nhận ra rằng có một loại người rất nguy hiểm. Đó là “trí thức ngu.” Người ngu thì ai cũng biết họ ngu. Người khôn thì từ từ mình nhận ra. Nhưng nguy hiểm nhất là Trí Thức Ngu vì nó ngu mà nghĩ nó khôn, hoặc nó khôn để làm người khác ngu.
Sau đây là các dấu hiệu của Trí Thức Ngu:
1. Nó nguỵ biện và nói vòng vo. Lấy cái B để biện hộ cho cái A.
2. Nó tái xét lịch sử để đổ lỗi, thay vì chỉ kể lại sự kiện. Ví dụ: Lê Duẩn là Nam Kỳ, vì thế CS và chiến tranh là do Nam Kỳ gây ra chứ không phải Bắc Kỳ.
3. Khi bạn chỉ ra cái ngu của nó, nó phán một câu không liên quan như: “Bạn không hiểu lịch sử bằng tôi đâu.” Mặc dù chủ đề chẳng liên quan gì.
4. Nó thường đưa ra quan điểm cá nhân chứ ít khi nào đưa chứng cứ.
5. Và cuối cùng, nó được bảo kê bởi những đứa ngu mà tưởng mình khôn. Nó tự nhốt bản thân trong lâu đài Thượng Đẳng cùng đồng bọn.
Đó là dấu hiệu cái một thằng Trí Thức Ngu. Bạn biết nhiều người như vậy không?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
22728694_523122424705465_3306157236640934426_n