BẮC 54 VÀ THỊT CHÓ

[BẮC 54 VÀ THỊT CHÓ] Nhiều người Bắc 54 và Bắc Kỳ Công Giáo có thói quen ăn thịt chó. Vì trước đây thời bao cấp đói khổ quá, chính quyền tịch thu tất cả súc vật, trừ chó. Cho nên họ tận dụng khe hở này để ăn thịt chó. Rồi từ nó trở thành thói quen và “truyền thống” hàng năm.
Nên nhiều bạn Bắc Kỳ nguỵ biện rằng “người Công Giáo cũng ăn thịt chó đó” để biện hộ. Họ ăn vì trước đây đói quá. Chứ nó chẳng liên quan gì tới truyền thống ẩm thực hay văn hoá cả. CS làm họ đói nên phải ăn thôi.
Bây giờ kinh tế phát triển rồi, hết đói rồi. Cho nên đừng nguỵ biện để biện hộ cho thói văn hoá rừng rú súc vật đó nữa.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa