Bắc Kỳ gian lận Grab Bike

Bằng chứng cho thấy Bắc Kỳ Thượng Đẳng ranh ma và khôn vặt hơn Nam Kỳ Hạ Đẳng. Số lượng Grab Bike cố tình hủy chuyến từ ngày 26/9 đến 4/10 như sau: Hà Nội 48, Sài Gòn 14. Tỷ lệ 3 chọi 1. Hết chối nhé. Ô dè. Hehehehe
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
22405720_518809671803407_1340730081280376535_n