5 ĐIỀU BẮC KỲ GHÉT NGHE

[5 ĐIỀU BẮC KỲ GHÉT NGHE] Tham gia gõ phím trên cộng đồng mạng đã lâu, tôi để ý là bọn Bắc Cộng hay hòa nhập với mọi người. Nhưng chỉ cần nhắc đến 1 trong 5 điều sau là lộ mặt ngày. Đó là:
1. Chửi HCM/VNG.
2. Nói tích cực về Việt Nam Cộng Hòa.
3. Nói về thói hư tật xấu của dân Bắc.
4. Nói về việc dân Nam đóng 80% ngân sách.
5. Và nói về Thiên Chúa Giáo, đa số Bắc Kỳ cho rằng tôn giáo là điều hoang tưởng.
Đó là cách bạn vạch mặt những thằng Bắc Cộng. Tụi nó vẫn chống cộng nhưng vẫn muốn Bắc Kỳ cai trị chứ không muốn Nam Kỳ độc lập hay tự chủ kinh tế.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa