CA ĐƯA CON RA NƯỚC NGOÀI HỌC

[CA ĐƯA CON RA NƯỚC NGOÀI HỌC] Mới thấy bài này. Tôi thấy rất mắc cười. Cô gái trong hình là con của một con công an ở Hải Phòng. Với mức lương công an rất bèo, cô ta may mắn được cha mẹ cho đi du học ở Canada. Giờ mẹ công an của cô ta nhớ con quá nên muốn sang thăm. Nhưng vấn đề là công an không được xuất cảnh, chừng nào về hưu mới được.
 
Mắc cười điều nữa là cái bạn khác cũng thừa nhận lý do: “ba mình cũng ca về hưu mới xuất cảnh dễ dàng được, chứ còn đang trong ngành mà qua xứ văn minh lỡ tự diễn biến, tự chuyển hóa thì sao??”
 
Ủa lạ nha. Cha mẹ là thanh gươm của Tổ Chức nhưng không muốn con mình học ở cái xứ này. Họ đang bảo vệ thể chế nhưng không muốn con mình sống trong thế chế này. Họ triệt hạ những ai lên tiếng nhưng lại muốn con mình học ở trời Tây. Còn gì nực cười hơn không?
 
Việt Nam không phải và không thể là quốc gia đáng sống được vì chính những người bảo vệ nó cũng không muốn con cái họ sống trong thiên đường CNXH này.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
cong an