TUYÊN TRUYỀN VÀ SỰ THẬT

[TUYÊN TRUYỀN VÀ SỰ THẬT] Vai trò của nhóm là gì, mục đích gõ phím là gì, làm vậy có tác dụng gì không, hiệu quả là gì? Trước tiên, để trả lời câu hỏi trên thì phải hỏi ngược lại:
1. Vai trò của tuyên truyền là gì?
2. Dư luận viên làm việc làm gì?
3. Tại sao chính phủ lại kiểm soát báo chí?
4. Tại sao tự do ngôn luận bị giới hạn?
Mục đích của tuyên truyền là định hướng tư duy và dư luận. Hoặc nói chính xác hơn là để che giấu sự thật và biến sự giả dối thành sự thật bằng cách lập đi lập lại nhiều lần.
2 cộng 2 là 4, ai cũng biết. Nhưng một ngày nọ chính phủ nói “2 cộng 2 không phải là 4.” Rồi họ ra lệnh cho các tuyên truyền viên quảng bá rằng “2 cộng 2 là 5” hoặc “2 cộng 2 là 6.” Bất cứ ai nói “2 cộng 2 là 4” sẽ bị bịt miệng và tiêu diệt.
Ban đầu thì người ta thấy vô lý. Nhưng theo thời gian và nỗ lực, cộng với việc bịt kín sự thật, người ta lại tin vào sự giả dối, 2 cộng 2 bây giờ 5. Và cứ như thế, người dân lại bị bịt mắt.
Áp dụng điều này cho những điều khác từ lịch sử đến hiện tại, thì chúng ta có một cỗ máy tuyên truyền và một quần chung tin tuyệt đối vào chính phủ. Đây gọi là chính sách ngu dân.
Vai trò của giải ảo hay phản tuyên truyền là đính chính lại sự thật và làm nỗ lực ngăn chặn sự tuyên truyền. Tác động có thể vô hình hoặc nhỏ, nhưng phải có. Vì nếu không có thì sự thật sẽ mãi mãi bị thay thế bằng dự giả dối và không bao giờ lấy lại được.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
22221549_514389342245440_6392755137042774750_n