HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI LÀ NGHỊCH LÝ

[HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI LÀ NGHỊCH LÝ] Hôn nhân là giữa một người đàn ông và phụ nữ. CHẤM HẾT. Người đồng tính hoàn toàn có thể yêu và đến với nhau. Họ có thể sống chung với nhau. Ai cấm? Nếu họ muốn kết nối tài sản để ràng buộc chung với nhau thì có thể làm giấy ủy quyền hay di chúc. Ai cấm?
 
Người đồng tính đang ngộ nhận khi họ nói đến “Hôn Nhân Đồng Giới” vì nó là khái niệm vô nghĩa. Họ nên quan tâm đến những thứ như: 1) Hồi Giáo cực đoan 2) Tự do ngôn luận và diễn đạt, hay 3) Tự do kinh tế.
 
Người đồng tính đang bị treo cổ và ném đá đến chết ở các xứ Hồi Giáo. Tự do ngôn luận đang bị bóp méo và giới hạn dưới danh nghĩa khoan dung và ôn hòa. Và tự do kinh tế đang bị thu hẹp bởi lợi ích nhóm ở mọi nơi.
 
Những thứ đó ảnh hưởng đến giới đồng tính nhiều hơn việc có thể “kết hôn được hay không.”
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
bbbbbb