TRẺ EM DI CƯ LẬU – TRUMP VÀ DACA

[TRẺ EM DI CƯ LẬU – TRUMP VÀ DACA] Bên Mỹ đang sồn sồn về luật di dân DACA. Trump muốn giải quyết triệt để vấn đề này. Chuyện là ở Mỹ nhiều người Mễ nhập cư lậu, họ đem con cái họ theo rồi con cái lớn lên ở Mỹ. Giờ họ đã vô lậu và con họ cũng vậy. Obama thì muốn giữ họ lại. Trump thì không. Đã là nhập cư lậu là lậu.
 
Nhiều cố chú anh chị Việt kiều và Vịt Kiều nửa mùa chửi Trump, cho rằng ổng vô nhân đạo. OK giờ tôi tôi có vài câu hỏi này.
 
1. Giả sử có 1 triệu người Trung Quốc di dân lậu vô Việt Nam. Bạn có muốn trục xuất không?
2. Con cái của 1 triệu người Trung Quốc di dân lậu đó, bạn có coi là người Việt Nam không?
3. Họ đã vi phạm lãnh thổ quốc gia. Bạn có ủng hộ họ không?
4. Họ lấy đi chỗ của những người di dân hợp pháp. Thấy có bất công không?
 
Giờ tự hỏi tự trả lời 4 câu hỏi đó, thì bạn đã có câu trả lời cho vấn đề nhập cư lậu ở Mỹ. Tôi cá là nếu chính phủ Việt Nam trục xuất những người Trung Quốc nhập cư lậu vô Việt Nam, bạn sẽ ủng hộ. Còn nếu chính phủ cho những người đó ở lại bất hợp pháp, bạn sẽ chửi là bán nước. Giờ thay thế “Việt Nam” với “Mỹ” và “Trung Quốc” với “Mễ.”
 
Tại sao cùng một tình huống nhưng bạn lại đối xử khác nhau. Troll nhau hả. Lậu là lậu. Bất hợp pháp là bất hợp pháp. Đừng dùng tình cảm để lý luận vì luật pháp chỉ dùng lý. Nữ thần công lý vị bịt mắt lại. Đừng chơi tiêu chuẩn kép ở đây. Nhảm. PS: Và làm ơn đừng so sánh nhập cư lậu của Mễ với thuyền nhân Việt Nam, hai cái khác hoàn toàn.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
nnnn