GIÁ TRỊ CỦA CHÓ

[GIÁ TRỊ CỦA CHÓ] Như đã nói, chó đóng vai trò đặc biệt trong xã hội. Nó giúp người mù, giữ nhà, làm bạn với trẻ em và người lớn. Chỉ riêng với đám bần nông mất dạy kia, con chó trở thành đồ ăn.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
21728320_506120113072363_8834237560092394986_n