YÊU NƯỚC LÀ GÌ

[YÊU NƯỚC LÀ GÌ] Yêu Nước không đồng nghĩa với yêu đảng. Tôi yêu Việt Nam chứ tôi không yêu ĐCS hay CNXH. Tôi yêu gái Việt Nam, gái Nam Kỳ và Bắc Kỳ, nhưng tôi không yêu mấy em bò đỏ. Vậy yêu nước là sao? Theo tôi Yêu Nước là:
 
1. Cảm thấy xấu hổ khi chứng kiến đất nước tụt hậu.
2. Cảm thấy bực bội khi ai đó kêu bạn phải yêu đảng mới là yêu nước.
3. Cảm thấy tự hào vì sinh ra là người Việt, nhưng không hài lòng với thực trạng xã hội.
4. Cảm thấy vui khi người Việt Nam làm hay phát triển gì đó.
5. Cảm thấy khó chịu khi phải học triết Marx Lenin.
6. Cảm thấy khốn nạn khi chứng kiến tham nhũng mọi nơi.
7. Cảm thấy phải làm gì đó để góp sức cho đất nước.
8. Cảm thấy đất nước cần phải thay đổi thể chế mới phát triển được.
9. Cảm thấy bất bình khi chính quyền im lặng khi lãnh hải nước giàu bị xâm phạm.
10. Và cảm thấy muốn chửi thề khi tìm hiểu về Cuộc Chiến Việt Nam.
 
Còn riêng tôi, yêu nước là cảm thấy thích thú khi nhìn gái Việt Nam và đau lòng trước làn sóng sính ngoại. Gái Việt Nam là số một, đẹp nhất khu vực. Yêu nước không đồng nghĩa với yêu Đảng.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
NÓI VỀ YÊU NƯỚC