BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH TRÁI PHIẾU – CƯỚP

[BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH TRÁI PHIẾU – CƯỚP] Chính phủ đã chuyển đa số tiền, tầm 75%, trong quỹ Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH), tầm 324,000 tỷ VND ($14.7 tỷ USD) thành trái phiếu. Kết quả là BHXH kiếm được 32,500 tỷ nhờ lãi suất 8.49%/năm của cổ phiếu. Nghĩa là Quỹ BHXH đầu tư trái phiếu chính phủ và kiếm được lời.
Nhưng người gửi thì không được hưởng số lãi suất đó. Hiện tại thì mỗi người lao động đóng 26% lương của mình vào quỹ BHXH (phần người lao động và doanh nghiệp trả). Nếu người lao động bỏ tiền vô Quỹ Hưu Trí Cá Nhân hay Quỹ Index SP500 thì:

  1. Lấy trung bình 2 triệu VND, tức tầm $100.
  2. Trung bình một người làm 30 năm (360 tháng).
    Tổng số tiền đóng là $100 x 360 = $36,000 = 792 triệu.
  3. Nếu họ để $100/tháng vào quỹ ETF SP500, với mức lợi tức trung bình hàng năm là 10% thì: PMT = $100, I = 10/12, N = 360, FV = $226,000 (4.5 tỷ VND).
  4. Nghĩa nếu một người lao động Việt Nam thay vì đóng BHXH, mà bỏ vào quỹ Index SP500, sau 30 năm họ sẽ có tầm 4.5 tỷ, từ tổng số tiền bỏ vô là (360 x 100) = $36,000 (792 triệu). Gấp 5.6 lần.

Nhưng hiện tại thì người lao động chỉ góp tiền vào quỹ BHXH, không ăn lợi tức mà chỉ hứa là được trả số tiền hưu trí khi đên tuổi về hưu. Bất công là lạm phát trung bình 8-10%/năm sẽ ăn mòn hết giá trị số tiền đó.
Vậy vì sao chính phủ lại lấy tiền BHXH để mua trái phiếu?

  1. Vì đó là cách họ đánh thuế gián tiếp.
  2. Thay vì phải tốn 8.49% lãi suất nếu bán trái phiếu trên thị trường mở, nếu họ lấy tiền BHXH để mua, số tiền lãi đó được tái đầu tư vào trái phiếu. Nghĩa là họ không tốn tiền và tiết kiệm 8.49% đó. Người lao động không hưởng phần lãi suất này.

Vậy người lao động có thể làm gì? Hiện tại thì gần như không thể làm gì. Trừ khi bạn ký hợp động theo hình thức cộng tác viên hay lao động tạm thời thì miễn đóng BHXH. Đây là một sự bất công lớn cho người lao động. Bất công lớn nhất là nếu họ chết thì số tiền đó không được trao lại cho con cái như một tài sản riêng. BHXH là cái hố đen, hãy tránh xa nó ra.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
21442034_504278719923169_2024185054_n