AO THỜ BÁC HỒ – NAM MÔ HỒ CHÍ MINH

[TAO THỜ BÁC HỒ – NAM MÔ HỒ CHÍ MINH] Đây là lời tâm sự của một anh bạn thờ Bác Hồ. Ku Búa hết sức tôn trọng dù không đồng ý. Cho nên các bạn hãy thể hiện sự thanh lịch, đừng chửi bới hay chế nhạo. Xin cảm ơn và vô đề. ĐCM tao thờ Hồ Chí Minh (HCM) này. Mấy thằng con kia thờ Phật, Chúa hay Allah – riêng tao tao thờ cúng Bác Hồ. Để tao nói về tao cho mày nghe.

  1. Ông bà tao trước đây tham gia kháng chiến chống Pháp. Bọn họ sống qua ngày nhờ ăn khoai mì và rau muống.
  2. Ông tao sau đó tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Lão ta hiến cả tuổi trẻ vào miền Nam để giải phóng dân Nam Kỳ đang nghèo nạn lạc hậu.
  3. Cha tao sau 1975 thì tham gia đi Campuchia để giải phóng họ khỏi sự độc tài của Khmer Đỏ. Nhờ ba tao mà bây giờ Campuchia có dân chủ và tư bản.
  4. Riêng tao thì đã có 12 năm học tập dưới mái trường CNXH. Sau đó tao lên đại học học chuyên về triết lý Marx Lenin.
  5. Tốt nghiệp xong tao về công tác trong ban ngành. Lương ít ỏi nhưng tao rất tự hào vì đang phục đất nước.
  6. Nhà tao không thờ cúng ông bà, không có hình Phật hay Chúa gì cả. Nhà tao chỉ thờ cúng Bác Hồ và Bác Giáp, hai vị nhân vĩ đại của dân tộc Việt và nhân loại.
  7. Mỗi ngày trước khi ăn cơm tao phải đọc câu “Nam mô bồ tát Hồ Chí Minh” hay “Nam mô Hồ Chí Minh” để mong bác phù hộ cho con cháu.
  8. Riêng các ngày lễ linh thiêng của tổ quốc như 30/4 hay 2/9 thì nhà tao mở tiệc cúng. Tao cúng gạo nếp, canh và không quên một chai rượu Tây cho nó oách.
  9. Tao rất tiếc là tao chỉ có thể làm được nhiêu đây. Tiếc là tao hết tuổi trẻ và sức mạnh nên không cống hiến thêm được nữa. Đời tao coi như đã xong, giờ tụi mày hãy cống hiến tiếp nhé.
  10. Đọc xong chắc tụi mày cười như điên. Nhưng mà tao kệ con mẹ mày hết, ĐCM mày luôn. Tao thờ Bác Hồ và tao tự hào về điều đó. Mày chửi cha chửi mẹ tao thì tao cười, nhưng mày mà chửi Bác của tao là tao chửi chết mẹ mày.

Tao thờ Bác Hồ và Bác Giáp và tự hào về điều đó. Mày thờ cúng gì thì kệ mày, tao thờ cúng gì thì kệ mẹ tao. ĐCM mày. Nam mô Hồ Chí Minh. Nam mô Bác Hồ. Nam Mô đại bồ tát Hồ Chí Minh. Tao thăng đây. PS: Cấm mấy thằng phản động ăn nói mất dạy xúc phạm, ĐCM.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
21322679_866784720150505_221734349_n