LƯƠNG CƠ SỞ LÊN 10 TRIỆU/THÁNG TỪ 2048

[LƯƠNG CƠ SỞ LÊN 10 TRIỆU/THÁNG TỪ 2048] Ôi chu cha mạ ơi. Lương cơ sở sẽ được tăng từ 1.3 triệu lên 10 triệu/tháng từ năm 2048. Nghĩa là 31 năm nữa lương cơ bản sẽ tăng 7.6 lần. Cơ mà mức lạm phát của Việt Nam tầm 7-10%/năm, lấy 8% cho dễ. Lưu ý, CPI không phải là lạm phát nhé, nó chỉ là một lần. Nếu nói vậy thì:
 
1. Ổ bánh mì 10k ổ vào năm 2017 sẽ có giá 108k vào năm 2048.
2. Căn nhà 1 tỷ vào năm 2017 sẽ có giá 10.8 tỷ vào năm 2048.
3. Phần cơm bụi 20k vào năm 2017 sẽ có giá 217k vào năm 2048.
4. Lương 1.3 triệu vào năm 2017 sẽ tăng lên 14.1 triệu vào năm 2048.
 
Vậy lương cơ bản tăng đâu phải vì tăng trưởng mà là vì LẠM PHÁT. Chính phủ in tiền nhiều quá nên mọi thứ tăng giá thôi. Vậy là éo nào?
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Cafe Ku Búa (5)