LŨ HEO HÈN – KU BÚA VS HUỲNH PHƯỚC SANG

[LŨ HEO HÈN – KU BÚA VS HUỲNH PHƯỚC SANG] Lâu quá không thọt bác sĩ lừng danh này, nên hôm nay xin phép thọt ổng cái. Tôi đồng ý, chỉ có có một con heo mới cười khoái trá khi được người khác giúp đỡ. Chỉ có mấy thằng hèn mới dựa dẫm vào dân tộc khác để tồn tại. Rất hay, tôi đồng ý hoàn toàn.

  1. Ngày xưa có thằng kia ăn tiền trợ cấp của bọn CS quốc tế. Nó chẳng khác gì con heo cả.
  2. Ngày xưa cũng có một đám khỉ từ trong hàng Péc Pó nhận tiền trợ cấp của người khác để phát triển. Tệ hơn heo.
  3. Ngày xưa có một đám quân nhận viện trợ từ nước khác để giết hại đồng bào mình. Ngu hơn heo.
  4. Bây giờ có một đám kia năm nào cũng đi vòng vòng xin viện trợ quốc tế để ăn. Xấu còn hơn heo.
  5. Bây giờ có một đám quan chức tối ngày chỉ biết sống và và ăn tiền thuế của dân. Thối còn hơn heo.
  6. Bây giờ có cái đám kia nó không dám cạnh tranh nên phải triệt hạ đối thủ trên chính trường. Hèn.
  7. Ngày xưa có thằng kia không dám dùng tên thật mà dùng hàng trăm cái nick khác nhau. Hèn.
  8. Bây giờ có cái đám bất tài kia làm giàu bằng cách bán tài nguyên cho nước khác. Hèn.

Mấy bạn thấy chưa? Thật là hèn, tệ còn hơn heo. Ai hèn?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
21192541_501108810240160_2019410520230132231_n