TAO LÀ VIỆT KIỀU CS – LŨ NGU MAY MẮN

[TAO LÀ VIỆT KIỀU CS – LŨ NGU MAY MẮN] ĐCM bọn mày, tao là Việt Kiều ở Đức nè. Nhưng khác với bọn “Việt kiều 3 que” kia, tao là một thằng Việt Kiều CS. Tao rất thích CS, tao rất tin vào lý tưởng CNXH, tao yêu bác và tao rất ghét bọn phản động. Để bố mày nói về bản thân cho bọn mày hiểu nhé.

  1. Bố mày là một thằng Việt Kiều Bắc Kỳ ở Đức.
  2. Bố mày trước đây xuất khẩu lao động ở Đông Đức. Sau đó ăn may khi CS ở Đông Đức sụp đổ. Tận dụng thời cơ, tao trở thành một công dân của một nước tư bản.
  3. Bố mày sinh sống ở Đức, làm việc ở Đức nhưng sống ở khu người Bắc Kỳ ở Berlin. Y chang như ở Hà Nội, khác éo gì cả.
  4. Bố mày ăn thịt chó, rau muống, coi VTV và nghe hát chèo.
  5. Bố mày éo chơi với bọn Việt Kiều 3 Que chó kia. Tao éo thích bọn nó.
  6. Bố mày ghét bọn phản động. Đám rảnh hơi đi nói xấu đất nước.
  7. Bố mày tuy sống ở Đức, một nước tư bản, nhưng trong tim luôn tin vào sự ưu việt của CNXH.
  8. Bố mày tin vào Bác, trong nhà vẫn treo hình ông ấy và dạy cho con cháu “5 Điều Bác Dạy.”
  9. Bố mày hay lên mạng “giải ảo” những luận điệu xuyên tạc của bọn phản động. Mấy đứa bò đỏ khoái tao lắm.
  10. Và cuối cùng, bố mày có mặt ở đây, một nước tư bản, để chửi SML bọn tư bản. Và bố mày tự hào khi hô to “Vịt lem hờ chý men muôn lăm.”

Đấy. Bọn mày làm éo gì được tao. Bố mày đi biểu tình tiếp đây. Sau đó tao đi ăn trợ cấp rồi chửi bọn tư bản mất dạy kia tiếp.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
21231071_500538980297143_2615468803534294214_n