XÃ HỘI VIỆT NAM DẠY TÔI

[XÃ HỘI VIỆT NAM DẠY TÔI] Mới độc một bài hết sức tâm đắc của thánh Lê Thẩm Dương. Hay dã man. Phấn khích quá nên thằng Xe Ôm Ku Búa này phải làm một bài nhái theo. Là một người đã sinh ra, lớn lên và “bị” giáo dục dưới mái trường XNCH, tôi đã học được nhiều điều. Rồi khi ra ngoài xã hội kiếm cơm tôi cũng đã học được nhiều thứ nhà trường không dạy. Tôi xin liệt kê ra. Sau đây là những gì Xã Hội Việt Nam đã dạy tôi, hay nói đúng hơn, Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 1. XHCN Việt Nam đã dạy tôi hãy tự hào về cuộc chiến chống Pháp và Mỹ. Giờ ai cũng biết nó là sự xâm chiếm một quốc gia chính nghĩa.
 2. XHCN Việt Nam đã dạy tôi hãy học theo 5 Điều Bác Dạy rồi làm trái ngược lại.
 3. XHCN Việt Nam đã dạy tôi hãy hy sinh vì Tổ Chức, yêu nước nhưng phải yêu Tổ Chức nữa.
 4. XHCN Việt Nam đã dạy tôi cách gian dối. Tôi gian dối khi thấy thầy cô gian dối, khi thấy cha mẹ gian dối và khi thấy cán bộ gian dối.
 5. XHCN Việt Nam đã dạy tôi quy luật “nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ còn trí tuệ thì mặc kệ.”
 6. XHCN Việt Nam đã dạy tôi muốn làm giấy tờ nhanh chóng thì hãy biết điều, đưa chút ít cho cán bộ.
 7. XHCN Việt Nam đã dạy tôi là muốn làm ăn và phát triển thì phải bôi trơn cỗ máy công quyền mặc dù nó chẳng coi mình ra gì.
 8. XHCN Việt Nam đã dạy tôi rằng CNXH là sự hoang tưởng. Đất nước hiện tại là minh chứng cho điều đó.
 9. XHCN Việt Nam đã dạy tôi rằng muốn làm giàu thì hãy vô Tổ Chức rồi từ đó đi lên.
 10. XHCN Việt Nam đã dạy tôi rằng xã hội này bất công cho mọi người, nhưng rất công bằng cho một nhóm người.
 11. XHCN Việt Nam đã dạy tôi rằng tất cả con người đều không bình đẳng, vì có một số người Thượng Đẳng hơn người thường.
 12. XHCN Việt Nam đã dạy tôi rằng độc tài hay độc đảng chưa bao giờ là điều tốt.
 13. XHCN Việt Nam đã dạy tôi hãy cam chịu, hãy an phận, đừng phấn đấu cải tiến làm gì.
 14. XHCN Việt Nam đã dạy tôi phải ranh ma, manh mún và khôn vặt.
 15. XHCN Việt Nam đã dạy tôi hãy “kệ mẹ” mọi vấn đề xung quanh mình. Đừng có rảnh mà quan tâm làm gì, thân mình mình lo.
 16. XHCN Việt Nam đã dạy tôi đừng nghe những gì chính phủ nói, hãy nhìn những gì chính phủ làm.
 17. XHCN Việt Nam đã dạy tôi rằng mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền. Cái gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng RẤT nhiều tiền.
 18. XHCN Việt Nam đã dạy tôi hãy làm quen với ô nhiễm và thức ăn bẩn.
 19. XHCN Việt Nam đã dạy tôi rằng tôi là ai không quan trọng, cha mẹ tôi là ai mới quan trọng.
 20. Và cuối cùng, XHCN Việt Nam đã dạy tôi hãy sống mà “đừng bao giờ tin thằng hay con nào khác cả, tốt nhất đừng tin ai.”

Đó là những thứ Xã Hội Việt Nam đã dạy tôi. Còn bạn thì sao? Bạn đã học được những gì từ Xã Hội này rồi?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
21034342_1765630510131390_4958140818485029706_n