Ariana Grande Hủy Show – Tại ai?

[Ariana Grande Hủy Show – Tại ai?] Việt Nam thời CNXH rất truyền thống và ngại nói về XXX lắm. Cho nên:
 
1. Việt Nam có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới.
2. Việt Nam xếp top 10, nếu không phải là cao nhất, về lượng tìm XXX trên Google.
3. Các diễn đàn về XXX, chăn rau, tìm gà, đầy rẫy trên mạng.
4. Tới mấy nhà nghỉ vào buổi trưa thì lúc nào cũng đông. Dân Việt rất thích chịch.
5. Báo chí thì tràn đầy hình ảnh gái, vú, mông và chịch.
 
Cho nên với tinh thần bảo vệ truyền thống và thuần phong mỹ tục, Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn của nhà nước CNXHCNVN Độc Lập Tự Do Hạnh Phục, quyết định xét trang phục biểu diễn của Ariana Grande. Lý do đưa ra là nó quá khiêu gợi và không phù hợp. Kết quả là Ariana Grande hủy show diễn ở Việt Nam. Việt Nam Vô Địt.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa