KARL MARX – THẰNG TRIẾT GIA ĂN BÁM

[KARL MARX – THẰNG TRIẾT GIA ĂN BÁM] Guten tag, tao là Karl Marx. Mày biết tao mà đúng không, tao là cái thằng cô hồn viết 2 cuốn sách về cái gọi là “Chủ nghĩa cộng sản đó.” Tụi Việt Nam chúng mày từ nhỏ đã phải học thuyết của tao. Lên đại học cũng phải học thuyết của tao. Nhưng thừa nhận đi, tụi mày biết gì về tao? Để tao kể chúng mày nghe nhé.

  1. Tao sinh ra ở Đức, gốc Do Thái, nhưng tao vô thần. Tụi mày đừng đánh đồng tao với người Do Thái nhé.
  2. Tao có bằng Tiến Sĩ nhé, éo có thất học như mày nghĩ đâu.
  3. Tao có bà vợ tên Jenny và 6 đứa con.
  4. Tao thờ ác quỷ Satan. Tụi mày thờ Phật và Chúa thì tao phải thờ Satan cho nó máu chứ. Tôn giáo là thuốc phiện.
  5. Tao rất nghèo nhưng may mắn có thằng bạn nhà giàu Engels cấp tiền cho tao. Nghĩa là tao ăn bám nó đó, rất tự hào.
  6. Tao chưa bao giờ đi làm một ngày nào trong đời cả.
  7. Tao từ đó giờ chỉ ở không rồi viết triết học. Nên mới đẻ ra cái chủ nghĩa cộng sản vĩ đại.
  8. Cái cuốn “Tuyên ngôn cộng sản” (Communist manifesto), tao viết trong vòng 6 tuần. Đa số là tao phịa ra chứ tao hiểu tao viết gì tao chết liền.
  9. Tao khùng điên tới mức chính quyền Đức phải trục xuất tao. Tao lông bông đến Paris rồi London. Chẳng hiểu bọn ngu đó nghĩ gì mà cho tao nhập cảnh nữa. Lúc đó chưa có luật nhập cảnh như bây giờ thì phải.
  10. Tao chưa bao giờ kinh doanh hay là kinh tế cả. Cho nên tao mới có kiến thức để viết cuốn Tư Bản Luận (Das capital) thần thánh. Nếu mày đọc mà thấy nó nghịch với nguyên lý tự nhiên, thì đúng đó, tao phịa ra chứ có biết gì về kinh tế đâu.

Cuối cùng, tất cả những quốc gia áp dụng lý thuyết của tao đề trở nên nghèo đói và ngu dốt. Tao rảnh quá nên phịa ra chứ đâu có dựa trên khoa học như thằng Adam Smith. Vậy mà cũng có cả khối thằng đọc sách tao rồi đem về nước nó xây dựng CNXH. Nghe ngứa đít thiệt. Tao còn chưa tin những gì tao viết mà chúng mày phán như đúng rồi. Cho nên trong thế kỷ 20, hơn 100 triệu người đã chết vì lý tưởng của tao. Giờ mấy thằng Việt Nam ngu dốt chúng mày hiểu ra chưa. Tao là Karl Marx, hiện hồn về để ĐM mấy thằng cô hồn nào tới giờ vẫn còn tin tao.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa