LƯƠNG TỐI THIỂU – AI CÓ LỢI TỪ NÓ?

[LƯƠNG TỐI THIỂU – AI CÓ LỢI TỪ NÓ?] Trong cái xóm có nhiều công nhân, chủ yếu là Bắc Kỳ. Đa số làm việc cho một công ty Thịt Bò. Mức lương trung bình mà họ nhận được là 100,000 VND/giờ. Họ có quy luật ngầm là cấm phá giá. Ai đi làm với mức thấp hơn thì họ sẽ đập SML.
 
Một ngày nọ có một nhóm công nhân Nam Kỳ vô. Vì sành nghề, làm việc hiệu quả hơn nên họ có thể làm với lương thấp hơn đám công nhân Bắc Kỳ. Thấy tiềm năng nên họ nói với các doanh nghiệp trong xóm “Chúng tôi sẽ làm với mức lương 80k/giờ, rẻ và tốt hơn 100k/giờ mà đám Bắc Kỳ kia đang hưởng.” Doanh nghiệp thì đồng ý, nhất là công ty Thịt Bò kia, vì thuận mua vừa bán.
 
Nhưng khi đám công nhân Bắc Kỳ nghe vậy thì liền đập và chửi: “Địt mẹ, ai cho mày phá giá hả lũ chó kia. Bố mày cấm nha chưa.” Đám công nhân Nam Kỳ nói: “Gì vậy trời, tụi tui làm tốt và hiệu quả hơn, nên làm với lương thấp hơn. Có gì đâu. Anh là doanh nghiệp thì tuyển người nào tốt hơn và rẻ hơn thôi chứ. Vậy mới hiệu quả.”
 
Biết mình đuối lý, cãi không lại. Nên đám Bắc Kỳ kia mới tới Ủy Ban Nhân Dân xóm. Cấu kết với thằng chủ tịch và áp dụng mức lương tối thiểu 150,000 VND giờ. Ai muốn đi làm phải nhận mức lương đó. Ai muốn tuyển người làm phải trả nhiêu đó. Không kém hơn.
 
Doanh nghiệp thấy vậy bất lực nên không tuyển công nhân Nam Kỳ được. Vì tuyển Nam Kỳ hay Bắc Kỳ cũng như nhau, cùng một mức lương. Cho nên tuyển bọn Bắc Kỳ để tụi nó khỏi chửi. Và từ đó công nhân Bắc Kỳ đã thành công trong việc tiêu diệt đối thủ và cạnh tranh. Họ là người duy nhất hưởng lợi từ luật lương tối thiểu, chứ không phải công nhân nói chung hay doanh nghiệp gì cả.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Video Prager U: https://www.youtube.com/watch?v=jmVptS3O2pM