BÁN DÂM – XẤU HỔ KHÔNG?

[BÁN DÂM – XẤU HỔ KHÔNG?] Khoan bàn về bán dâm có nên hợp pháp hóa không. Có người ủng hộ, có người không. Hợp pháp hóa cũng có lợi, nó sẽ giúp quản lý và bảo vệ phụ nữ. Nhưng đó là chủ đề chủ đề khác. Ở đây tôi muốn nói tới “bán dâm có xấu hổ hay không?”
 
Các cô gái à. Khi một chàng trai nói “bán dâm chẳng sao cả” hay “bán dâm chẳng có gì xấu hổ” – ý của họ là chỉ áp dụng với cô gái khác thôi. Còn nếu cô gái bán dâm đó mà là người yêu, vợ hay con của họ thì họ sẽ xa lánh và phỉ báng ngay.
 
Bạn ủng hộ hợp pháp mại dâm, tôi ủng hộ và đồng ý. Còn bạn nói bán dâm không xấu hổ thì nên coi lại. Vì tôi cá rằng bạn không tin vào điều mình nói. Cần tôi chứng minh không? Nếu bán dâm không xấu hổ như bán nói, thì bạn nghĩ gì về những điều sau.
 
1. Vợ bạn đi bán dâm. Bạn ủng hộ không?
2. Người yêu bạn đi bán dâm. Bạn đồng ý không?
3. Con gái bạn đi bán dâm. Bạn chấp nhận không?
4. Cô gái kia bán dâm. Bạn có muốn quen hay kết hôn không?
 
Tôi cá là không. Vì chính bạn cũng thừa nhận trong lòng rằng việc ban công sức là một chuyện, còn bán linh hồn là chuyện khác. Một người phụ nữ khi bán dâm sẽ mất hết giá trị. Đàn ông sẽ xa lánh cô ấy. Miệng đàn ông sẽ nói “bán dâm chẳng sao cả” nhưng đối với người lạ thôi. Còn người yêu, vợ, người nhà hay con gái họ mà làm vậy thì họ từ mặt ngay.
 
Cho nên, bạn ủng hộ bán dâm? Tôi đồng ý và ủng hộ. Còn nếu nói bán dâm không có gì xấu hổ thì chừng nào vợ con bạn bán dâm mà bạn vẫn nói vậy thì tôi sẽ ủng hộ. Xin các cô gái làm ơn đừng nghe lời đạo đức giả của đám đàn ông ba xạo. Hãy bảo vệ nhân phẩm và danh dự của mình. Hãy lao động làm việc chân chính.
 
Chừng nào vợ con hay người yêu bạn đi bán dâm mà bạn vẫn ủng hộ – thì lúc đó hãy nói “bán dâm không xấu hổ.”Chừng nào vợ con hay người yêu bạn đi bán dâm mà bạn vẫn ủng hộ – thì lúc đó hãy nói “bán dâm không xấu hổ.”
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
20933994_496226494061725_3333663756118605761_o