THUẾ Ở NƯỚC KHÁC VS THUẾ Ở VIỆT NAM

[THUẾ Ở NƯỚC KHÁC VS THUẾ Ở VIỆT NAM] Dựa theo Ngân Hàng Thế Giới, trong tổng 112 nước, có 88 nước có thuế VAT từ 12-25%. Nghĩa là việc chính phủ Việt Nam tăng thuế VAT là hoàn toàn hợp lý và đi theo xu hướng với thế giới. Ban đầu nghe thì rất hợp lý. Nhưng có vài vấn đề và sự khác biệt.

  1. Thuế ở nước khác dùng để chi trả cho an sinh xã hội. Thuế ở Việt Nam dùng để nuôi cỗ máy hành chính rườm rà vô tích sự.
  2. Thuế ở nước khác minh bạch, có nhiêu trả nhiêu. Ở Việt Nam ngoài thuế chính thức thì có thuế đút lót, thuế thanh tra và thuế bảo kê nữa.
  3. Người xứ khác đóng thuế thì được vô số lợi ích trợ cấp. Như trường học miễn phí, y tế ưu đãi. Người Việt Nam đóng thuế nhưng phải tự bỏ tiền túi trả tiền học và tiền y tế.
  4. Người xứ khác đóng thuế nhưng vẫn đủ ăn. Người Việt Nam đóng thuế thì chẳng dư đồng nào.
  5. Người xứ khác đóng thuế và được bầu chọn chính phủ. Người Việt Nam đóng thuế không được lựa chọn người đại diện mình.
  6. Người xứ khác đóng thuế được chạy đường cao tốc miễn phí. Người Việt Nam đóng thuế vẫn phải trả thêm lộ phí.
  7. Người xứ khác đóng thuế nhưng có tiền hưu khi về già, đủ sống. Người Việt Nam đóng thuế rồi về già tiền hưu chỉ đủ mua mì gói ăn.
  8. Người xứ khác đóng thuế và được làm giấy tờ nhanh gọn lẹ. Người Việt Nam đóng thuế nhưng bị hành như chó khi làm thủ tục.
  9. Các nước khác có mức thuế cao hơn Việt Nam hầu hết đều phát triển hơn Việt Nam và có tiêu chuẩn sống cao hơn.
  10. Người Việt Nam ngoài việc đóng thuế phải đóng vô số loại thuế và chi phí ngầm nữa. Như “thuế” cho CSGT mỗi khi bị ngoắc vô vòi tiền.

Vậy sao công bằng cho được? Người ta đóng nhưng người ta được hưởng. Người Việt Nam đóng nhưng chẳng được gì. Vậy đóng thuế làm gì?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
ccc