ĐẢNG DÂN CHỦ KỲ THỊ DA ĐEN

[ĐẢNG DÂN CHỦ KỲ THỊ DA ĐEN] Giờ tôi hỏi bạn “Ai kỳ thị người da đen?” Tôi cá là trong đầu bạn sẽ nói là Đảng Cộng Hòa, vì nó là đảng của “mấy thằng da trắng chủ nô lệ.” Nhưng rất tiếc, sự thật trái ngược hoàn toàn. Đảng Dân Chủ mới là đảng đã kìm nén người da đen trong chế độ nô lệ. Chính Đảng Dân Chủ bây giờ đang kìm hãm sự phát triển của người da đen với trợ cấp. Sau đây là những điều bạn cần biết.

  1. Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu để dẹp chế độ nô lệ. Đảng Dân Chủ phản đối và muốn duy trì nó. Đó là vì sao lại có cuộc Nội Chiến.
  2. Đảng Cộng Hòa cho người da đen quyền bỏ phiếu. Đảng Dân Chủ đã phản đối.
  3. Đảng Cộng Hòa thông qua Bộ Luật Quyền Dân Sự 1964 (Civil Rights Act). Đảng Dân Chủ đã phản đối nó.
  4. Đảng Cộng Hòa có người da đen đầu tiên làm Thượng Sĩ vào năm 1871. Đảng Dân Chủ đã phản đối vì cho rằng người da đen hạ đẳng. Đảng Dân Chủ có người da đen làm Thượng Sĩ vào tận năm 1999, tức 100 năm sau Đảng Cộng Hòa.
  5. Đảng Cộng Hòa có 22 người da đen đầu tiên được bầu bào Hạ Viện. Đảng Dân Chủ lại phản đối.
  6. Martin Luther King Sr là một nhà Cộng Hòa, chống chủ nghĩa kỳ thị của Đảng Dân Chủ.
  7. Martin Luther King Jr, gương mặt của phong trào Dân Quyền, người đọc bài diễn văn “I have a dream,” là một người độc lập.
  8. Abraham Lincoln, tổng thống xóa bỏ chế độ nô lệ, là một người Cộng Hòa.
  9. Bộ Luật kỳ thị Jim Crow là bộ luật do Đảng Dân Chủ soạn và thông qua.
  10. Tổ chức kỳ thị KKK là một tổ chức bán quân sự của Đảng Dân Chủ. Họ hoạt động để tiêu diệt người da đen với sự ủng hộ của Đảng Dân Chủ.

Tất cả những gì bạn biết về Đảng Dân Chủ là sự giả dối. Để tìm hiểu thêm hãy xem phim “Hillary America” (Nước Mỹ Của Hillary – Lịch sử của đảng Dân Chủ) do Cafe Ku Búa sub. Google là ra.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
20881852_820635354777442_5120156141467788751_n