NÝ NUẬN VIỆT LAM AIRNINE

[NÝ NUẬN VIỆT LAM AIRNINE] Lày xửa lày xưa, hàng không quốc gia được coi là đại sứ của dân tộc. Lưng lày lay thì ló lư một trò hề. Lay cả chính tả cơ bản còn ghi sai. Ôi mấy bé mấy ku lân viên Việt Làm Airnine ơi. “Chuyến bay LỐI tiếp” nà cái nhồn gì thế? Vãi nhồn. Hình: lượm trên mạng.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
20728043_492756031075438_3417729148131553877_n