MÀY MUỐN NAM KỲ SỐNG SAO?

[MÀY MUỐN NAM KỲ SỐNG SAO?] Giờ tôi hỏi mày, ai đang làm lãnh đạo đất nước? Tôi sẽ trả lời, đó là Bắc Kỳ, chính xác là CS Bắc Kỳ. Họ nắm tất cả lĩnh vực. Từ kinh tế cho tới văn hoá, từ chính trị cấp trung ương cho tới tỉnh, ở đâu Bắc Kỳ cũng nắm vị trí quan trọng. Nên dân Nam Kỳ biết sống sao đây?
 
1. Lớn lên đã bị thiệt thòi bởi thuộc bên thua cuộc.
2. Thời bao cấp kinh tế gia đình bị tê liệt.
3. Đi học thì bị tẩy não.
4. Vô đại học vẫn bị tẩy não tiếp.
5. Tốt nghiệp đi làm thì không bao giờ được vô cơ quan nhà nước.
6. Muốn vô mấy quốc doanh phải đút lót.
7. Làm ăn gì cũng phải chung chi cho cán bộ.
8. Làm 10 đồng thì 8 đồng bị lấy đi để nuôi Bắc Kỳ.
9. Làm ăn lớn thì phải quan hệ. Mà cán bộ toàn Bắc Kỳ.
10. Sinh sống, nghiên cứu hay làm gì cũng phải xin phép đám Bắc Kỳ.
 
Hơn nữa, tụi tao phải chịu đựng vô số quy định và luật lệ rừng rú của đám Bắc Kỳ Hà Lội. Cho nên tao hỏi tụi mày, tụi mày muốn tụi tao sống sao? PS: Đừng chửi gái Bắc Kỳ, mấy em ấy xinh bà cố.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
20800161_493621280988913_5747526841806424145_n