LƯƠNG CƠ BẢN – VẤN ĐỀ, BẤT KHẢ THI

[LƯƠNG CƠ BẢN – VẤN ĐỀ, BẤT KHẢ THI] Đầu năm nay anh Mark Zuckerberg và các tổ chức cánh tả khác muốn áp dụng mức “Lương Cơ Bản.” Nghĩa là không quan tâm bạn là ai, làm gì, giàu hay nghèo – bạn sẽ được nhận một mức lương cơ bản cố định như $2,000/tháng. Nghe rất giống CNXH đúng không? Thì nó là y chang không khác gì cả. Xóm dân chủ nghe vậy sồn sồn lên khoái chí. Nhưng đây là vấn đề.

  1. Không phải ai cũng đóng thuế. Số lượng người đóng thuế chỉ tầm 50% dân số.
  2. Một người bình quân nhận được nhiều hơn số tiền thuế mình đóng.

Giờ áp dụng nó trong thực tế thì chuyện gì sẽ xảy ra? Giờ giả sử nước kia có 10 người – 3 người nghèo không đóng thuế, 5 người đóng thuế và 2 người còn lại đã về hưu nên không đóng. Giờ mỗi người nhận $2,000 lương cơ bản thì:

  1. 5 người đi làm sẽ làm đóng thêm thuế, nghĩa là tiền còn lại của mình sẽ ít hơn.
  2. 5 người không đóng thuế kia sẽ không đi làm và ngồi không hưởng.
  3. 5 người đi làm đóng thuế cảm thấy bất công quá, không đi làm nữa, ngồi không để hưởng lương cơ bản.
  4. Kết quả là không ai đi làm nữa.

Đó là vấn đề với lương cơ bản. Y chang như mô hình Hợp Tác Xã. Cả làng cùng làm rồi chia đều thành quả, bất chấp ai siêng năng hơn ai. Và đó là sự vô lý và mơ mộng của “Lương Cơ Bản.” Nó quên rằng con người chỉ làm việc theo động cơ và động lực. Nó quên rằng để một người hưởng lương cơ bản thì phải có một người đi làm. Và một khi người đi làm không đi làm nữa thì tất cả sẽ không có gì. Tại sao phải đi làm trong khi mình có thể ở không để hưởng? Và tại sao phải đi làm trong khi người khác sẽ hưởng thành quả của mình? Nếu muốn áp dụng thì tôi sẽ là người ở không hưởng, còn bạn là người đi làm – bạn chịu không?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
20729269_493656747652033_833189468285000864_n