CAI TRỊ – CS STYLE

[CAI TRỊ – CS STYLE] Vô thẳng vấn đề. CS có phong cách cai trị rất bá đạo, không đụng hàng và độc quyền. Không những CS mà bò đỏ cũng tương tự.
 
1. Không quản lý được thì cấm.
2. Không ăn được thì phá.
3. Không hưởng được thì dẹp.
4. Không sở hữu được thì tịch thu.
5. Không xây được thì đập.
6. Không cạnh tranh lại thì đâm.
7. Không chơi được thì chửi.
8. Không sản xuất được thì bán đất.
9. Không đủ tiền thì in.
10. Không điều tra được thì tra tấn.
11. Không đủ ngân sách thì tăng thuế tận thu.
12. Không thích đền bù quy hoạch thì cướp đất.
13. Không mị dân được thì đập thằng khai trí.
14. Không tranh luận lại thì chửi.
15. Không lý luận được thì xoá, block và report.
16. Không học thì mua bằng.
17. Không làm câm mồm người ta được thì bỏ tù.
18. Không bảo vệ đất nước được thì “hết sức quan ngại.”
19. Không chối được lỗi thì “xem xét vấn đề” hay “bị kỷ luật.”
20. Và đọc xong bài này, không biết nói gì hơn, thì “Địt con mẹ thằng Ku Búa.”
 
Đấy. Đừng hỏi vì sao đất nước không phát triển được. Vì có một nhóm người không thích phát triển, không muốn phát triển và không cần phát triển. Không còn gì khôn để nói thì” Bố mày thích, làm gì nhau?”
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
20769952_493322187685489_636677372366069728_n