AI MUỐN BONG BÓNG BĐS VỠ

[AI MUỐN BONG BÓNG BĐS VỠ] Bong bóng Bất động sản (BĐS) có vỡ không? Có thể, không thể, sẽ, chắc, khó và ai mà biết. Nhưng chúng ta trước tiên phải hiểu vấn đề.
 
1. Giờ bạn có căn nhà, bạn muốn nó giảm hay tăng giá?
2. Giờ bạn có nhà cho thuê, bạn muốn tiền cho thuê giảm hay tăng?
3. Bạn làm xây dựng, bạn muốn ít hay nhiều công trình hơn?
4. Bạn là công nhân xây dựng, bạn muốn ít hay nhiều việc hơn?
5. Bạn là nhân viên ngân hàng, bạn muốn ít hay nhiều người vay hơn?
6. Bạn là người ở thuê, bạn muốn có ít hay nhiều căn cho thuê hơn?
7. Bạn là người mua nhà, bạn muốn ít hay nhiều dự án để lựa chọn hơn?
8. Bạn là dân du lịch, bạn muốn ít hay nhiều khách sạn hơn?
9. Bạn làm trong ngành phục vụ, bạn muốn ít hay nhiều nhà hàng khách sạn hơn.
10. Và bạn là người bình thường, bạn muốn luợng nhà ở ít hay nhiều hơn?
 
Suy nghĩ. Trả lời thật lòng. Cấm gian dối. Cấm đạo đức giả. Giờ hỏi cuối cùng, bạn có muốn bất động sản vỡ không?
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa