NHÂN ĐẠO VỚI ĐỊCH LÀ TỰ SÁT

[NHÂN ĐẠO VỚI ĐỊCH LÀ TỰ SÁT] Tôi xin không đồng ý với khái niệm “Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.” Đơn giản vì có một số người không nên được quyền hưởng những quy chế đó. Chúng ta nên phân biệt rõ ràng giữa “công dân” và “địch.” Ở đây, hiện tại – địch là CS, khủng bố, các nhà độc tài, các quan chức của chế độ độc tài.
 
Tôi đồng ý rằng chúng ta phải đối xử nhân văn với tất cả con người. Nhưng một khi sự nhân văn đó được áp dụng đối với địch, đó là một hành động tự sát. Đây là sai lầm chết người mà, theo tôi, Phương Tây đang thực hiện. Đó là:
 
1) Cho khủng bố, CS và độc tài quyền xin tỵ nạn.
2) Cho khủng bố, CS và độc tài tự do rửa tiền để làm giàu bản thân.
3) Cho khủng bố, CS và độc tài quy chế bình đẳng.
 
Vấn đề là nó đã bị lạm dụng để đập lại chúng ta. Họ biết và tận dụng tất cả những khe hỡ, sự nhân văn, công lý và luật pháp để biến bản thân từ những “tội phạm” thành những “nạn nhân.” Và một khi thành công thì sẽ không có điểm dừng.
 
Một điều hết sức phẫn nộ là các chính quyền cánh tả liên tục cho phép con cháu và quan chức của các chế độ độc tài rửa tiền, du học và cấp quốc tịch. Và khi họ thành công làm vậy thì tất cả những tội lỗi của họ được “hợp pháp hóa.” Tài sản của cải mà tham nhũng có được, chỉ cần hợp pháp hóa là xong. Từ tội phạm thì mình trở thành công dân thậm chí là nạn nhân.
 
Khi chúng ta đối xử nhân văn với một đám người ranh ma thì người thiệt thòi chính là chúng ta – thế giới văn minh. Theo tôi, chúng ta nên suy nghĩ lại chính sách. Tất cả công dân đều công bằng, nhưng những kẻ Địch thì không. Nhân đạo đơn phường là TỰ SÁT.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa