GIÁ NHÀ Ở VIỆT NAM SO VỚI THẾ GIỚI

[GIÁ NHÀ Ở VIỆT NAM SO VỚI THẾ GIỚI] Để hiểu giá bất động sản (BDS) ở Việt Nam đã bị thao túng đến mức nào thì bạn hãy coi những số liệu sau đây. Tôi sẽ lấy 3 số để so sánh. Lưu ý là các con số có thể khác nhau vì thay đổi mỗi ngày:

 1. Giá nhà trung bình (median) Ở Việt Nam, Mỹ, Anh và Úc.
 2. Thu nhập trung bình hàng năm.
 3. Giá nhà chia cho thu nhập hàng năm.
 4. Và lãi suất cho vay thế chấp.

Bắt đầu với Việt Nam:

 • Giá trung bình: $100,000
 • Thu nhập/năm: $3,000
 • Giá nhà/thu nhập: 33.
 • Lãi suất vay thế chấp: 10%.

Mỹ:

 • Giá trung bình: $188,000
 • Thu nhập/năm: $50,000
 • Giá nhà/thu nhập: 3.76
 • Lãi suất vay thế chấp: 3.7%

Anh:

 • Giá trung bình: $300,000
 • Thu nhập/năm: $40,000
 • Giá nhà/thu nhập: 7.5
 • Lãi suất vay thế chấp: 2.4%

Úc:

 • Giá trung bình: $600,000
 • Thu nhập/năm: $50,000
 • Giá nhà/thu nhập: 12
 • Lãi suất vay thế chấp: 5.5%

Chúng ta có thể kết luận như sau:

 1. Giá nhà ở Việt Nam hiện tại quá cao hoặc lương quá thấp.
 2. Lãi suất ở Việt Nam cũng quá cao nên việc mua thế chấp là điều không thể.
 3. Úc cũng đang trong bong bóng nhà cửa.
 4. Mỹ thì đã sụp vào năm 2008 và đang phục hồi.
 5. Việt Nam làm lương thấp nhất nhưng giá nhà cao nhất, so với nhu nhập trong nước.
 6. Với lãi suất vay hiện tại, người dân không thể nào tiếp tục mua nhà trả góp. Điều này kìm nén số lượng tiêu thụ.
 7. Mỹ với mức lãi suất 3.75% cực thấp cũng không thể cứu được thị trường.
 8. Úc với mức lãi suất 5.5% đang đe dọa thị trường.
 9. Việt Nam với lãi suất 10% thì làm sao duy trì được?
 10. Lưu ý là lợi tức cho thuê nhà trung bình là 4-5% ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.
 11. Với lãi suất và lợi tức đó, các nhà đầu tư ở Việt Nam đang chịu lỗ. Nhất là đầu tư bằng cách vay thế chấp. Điều này không thể tiếp tục.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa