ĐIỂM CHUẨN SƯ PHẠM THẤP – VÌ SAO

[ĐIỂM CHUẨN SƯ PHẠM THẤP – VÌ SAO] Điểm chuẩn trường sư phạm rất thấp, năm nay có ngành chỉ cần 12.75 điểm là đậu. Bạn cũng không cần là thiên tài để hiểu rằng một học sinh có điểm tốt nghiệp “rớt” dưới 50% cũng đậu. Sau này chính những người “rớt” này sẽ dạy dỗ con cái và thế hệ tương lai của đất nước. Sư phạm trước đây rất khó vào, điểm chuẩn cao và chỉ dành cho học sinh giỏi. Nhưng sau 42 năm bị đám Bắc Kỳ cai trị thì chất lượng giáo dục lại bị giảm giá tương đương với mấy bó rau muống.
Vì sao điểm chuẩn thấp? Điểm chuẩn không có nghĩa là ngành nào khó hay dễ. Nó như cái giá và mỗi năm thay đổi dựa theo cung cầu của học sinh. Nhiều học sinh muốn vô sư phạm thì điểm chuẩn tăng, ít thì giảm. Tương tự như ngành công an.
Ngành sư phạm có điểm chuẩn thấp thì quá ít người muốn vô. Chẳng ai lại muốn làm trong ngành giáo dục cả. Bởi vì:
1. Ra trường muốn đi dạy phải quan hệ lo lót. Ở Sài Gòn thì đỡ. Ở tỉnh thì phải tốn vài trăm triệu để vô biên chế.
2. Lương giáo viên thì quá thấp, tầm vài 3 triệu một tháng. Vậy sao sống chứ đừng nói đến việc trau dồi kiến thức.
3. Công việc nhiều, lớp học đông. Có đáng công sức mình không?
4. Lương không trả theo năng lực mà theo thâm niên.
5. Và không hề có không gian để sáng tạo.
Với những lý do đó thì dễ hiểu vì sao học sinh không muốn vào sư phạm. Chính những người đang đi dạy cũng hối hận vì chọn ngành này. Sau 42 năm bị Bắc Kỳ cai trị, giáo dục Việt Nam không thu hút người tài và không dành cho người tài. Ơn đám Bắc Kỳ rau muống đấy nhé.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
20604452_490518037965904_8288708731103877685_n