CHỪNG NÀO DÂN VIỆT ĐOÀN KẾT – BẮC KỲ NAM KỲ

[CHỪNG NÀO DÂN VIỆT ĐOÀN KẾT – BẮC KỲ NAM KỲ] Chủ đề Bắc Kỳ Nam Kỳ là chủ đề muôn thuở, nói hoài cũng không bao giờ hết. Vấn đề cốt lõi là dân Việt bị chia rẽ ngoài xã hội đến trong tư duy. Vậy chừng nào thì mới thôi nạn phân biệt vùng miền này? Chừng nào thằng Ku Búa mới hết “Bắc Kỳ Nam Kỳ?” Chừng nào hả? Để tao nói mầy nghe.

 1. Chừng nào con cháu 2 miền không còn bị phân biệt bởi Sơ Yếu Lý Lịch.
 2. Chừng nào ngành Công An không còn xét tuyển 3 đời.
 3. Chừng nào dân Nam Kỳ ra ngoài Bắc không còn bị chặt chém.
 4. Chừng nào dân Bắc Kỳ ngừng ăn thịt chó.
 5. Chừng nào dân Bắc Kỳ ngừng làm ăn đểu và xấu tính.
 6. Chừng nào đám Tư Bản đó ngừng phá nát Sài Gòn và Miền Nam.
 7. Chừng nào ngày Liệt Sỹ là để tưởng nhớ chiến sĩ Bắc Việt và Việt Nam Cộng Hòa.
 8. Chừng nào ngày 30 Tháng 4 không còn được gọi là “Giải Phóng.”
 9. Chừng nào TP Hồ Chí Minh thành Sài Gòn trở lại.
 10. Chừng nào du học sinh, người đi lao động và Việt Kiều có thể làm giấy tờ ở Đại Sứ Quán mà không phải lót tiền. Mỗi lần tới Đại Sứ Quán nghe cái giọng Bắc Kỳ là phát bực rồi.
 11. Và chừng nào Tổng Bí Thư là người Nam Kỳ.

Cho đến khi những điều đó xảy ra thì sẽ không bao giờ có cái gọi là đoàn kết dân tộc. Không bao giờ, mãi mãi, bảo đảm. Tất cả nỗ lực để dẹp bỏ sự chia rẽ sẽ thất bại và chỉ làm Nam Kỳ ghét Bắc Kỳ hơn. Lúc đó thì cái từ “Bắc Kỳ” mới hết mang hàm ý tiêu cực và tụi Nam Kỳ sẽ không còn đem nó ra chế nhạo nữa. Muốn đoàn kết dân tộc thì hãy dẹp Cơm Sườn. Chừng nào còn CS thì sẽ có “cái nhồn” gọi là “đoàn kết dân tộc.”
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
20479774_489978011353240_6184912519284666634_n