MÔN MARX LENIN – NÊN LÓT TIỀN ĐỂ QUA

[MÔN MARX LENIN – NÊN LÓT TIỀN ĐỂ QUA] Thấy tấm hình này nên tôi ngẫu hứng gõ bài về môn Marx Lenin. Sinh viên ở Việt Nam ai cũng phải học môn này cả và đó là một cực hình. Chủ yếu là học vẹt chứ chẳng hiểu gì. Tuy ai cũng biết vấn đề của nó là gì rồi, nhưng tôi vẫn nói lại:

  1. Nó chẳng liên quan gì tới ngành học. Trừ khi bạn học triết, chính trị hay kinh tế.
  2. Nó chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp sau này cả.
  3. Sinh viên họ chẳng ai hiểu nó cả và rất hại não.
  4. Và nó lấy đi vài tháng đến một năm học của sinh viên. Họ có thể làm việc khác.

Cho nên nhiều bạn đã lót tiền để qua môn Marx Lenin. Tôi đồng ý và ủng hộ. Tôi không hề ủng hộ tham nhũng, đút lót để có điểm số nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Để tôi giải thích vì sao.

  1. Đa số các giảng viên dạy môn Marx Lenin cũng dạy vì tiền chứ chẳng hiểu nó là gì.
  2. Nếu bộ giáo dục không thay đổi chương trình thì mình bất tuân dân sự thôi.
  3. Một quy định vô lý thì mình không cần phải tuân theo.
  4. Đút lót để qua môn Marx Lenin là đúng tinh thần của nó. Phải ranh ma thì mới tồn tại được.

Nhiều giảng viên cũng hiểu chuyện nên chấp nhận ăn tiền cho qua. Nhưng nhiều giảng viên cũng bị nhiễm hơi nặng. Nhưng đa số thấu hiểu suy nghĩ của sinh viên và vì bụng đói nên cũng rộng lượng. Giờ thay vì bạn phải học thuộc lòng mấy thứ triết lý nhảm nhí của Marx Lenin thì lót tiền cho qua là dễ nhất. Bạn sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí và thời gian.
Nếu không lót thì cho dù bạn học giỏi bao nhiêu cũng chẳng bao giờ hiểu được Marx Lenin. Vậy thì học làm gì. Mục đích của giảng viên là kiếm tiền thì mình lấy tiền đưa thôi. Mình được lợi bằng cách khỏi phải bị hại não, họ cũng được lợi vì không cần phải tốn nước miếng. Cả hai bên đều có lợi. Đúng tinh thần công bằng của CNXH.
Với tinh thần đó, tôi xin kêu gọi mọi sinh viên hãy lót tiền để cho đậu môn này, khỏi học chi cho mệt. Đó là tinh thần CNXH, là đỉnh cảo của Marx Lenin. Phải ranh ma, phải khôn vặt thì mới tồn tại được. Ô dè.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
20479553_489348311416210_8985722776803953666_n