GDP của Việt Nam tăng 30 lần – Bò Đỏ Xạo Lồn

[GDP của Việt Nam tăng 30 lần – Bò Đỏ Xạo Lồn] Ngày xưa có một thằng ăn mày đéo chơi với ai. Nó đóng cửa lại và chỉ ăn rau muống và cho rằng mình thật vĩ đại. Vì khép kín nên lương nó rất thấp. Nói đúng hơn là không có lương, vì nó là vô sản mà. Nên lương nó là 1đ.
Một ngày nọ, vì ngán ăn rau muống quá nên nó bắt đầu mở cửa giao lưu làm ăn với người ta. Nên 25 năm sau, thu nhập nó tăng từ 1 đồng lên 30đ. Và nó tự hào khoe rằng “Địt mẹ mày thấy chưa, lương của tao tăng 30 lần cơ đấy. Trong khi bọn kia chỉ tăng 5-10 lần, quá cùi bắp.”
Nghe vậy thằng Xe Ôm kia tức quá mới phán “Địt con mẹ mày. Thu nhập mày tăng 30 lần vì trước đây mà nghèo chết con đĩ mẹ mày ra. Mày tăng 30 lần nhưng vẫn thuộc hạng thấp và bèo nhất thế giới. Người ta tăng ít nhưng vẫn cao hơn mày. Lương người ta vẫn cao hơn mày 10-30 lần. Cái đó mới quan trọng chứ không phải tăng bao nhiêu.”
Sự thật đằng sau việc GDP Việt Nam tăng 30 lần là:

  1. GDP của Việt Nam xếp 55. Nguồn: https://goo.gl/DMfYUn
  2. GDP theo đầu người của Việt nam xếp 125. Nguồn: https://goo.gl/C5mRG3
  3. Lương trung bình của Việt Nam mỗi tháng là $200-300, xếp hạng 93. Nguồn: https://goo.gl/VLGCew

Ku Búa @ Cafe Ku Búa
20597546_489038798113828_1376227578348633274_n