LOTTE MART VS COOP MART

[LOTTE MART VS COOP MART] Hồi nãy đi siêu thi Lotte Mart mua đồ để tối làm món ‘bò tái chanh’. Đang lựa rau thì bỗng nhiên siêu thị thông báo “Xin nhân viên chú ý, đã đến giờ chào khách hàng, phiền nhân viên chuẩn bị.” Vài phút sau, các nhân viên ra đứng ở giữa rồi nhảy theo điệu bài “What makes you beautiful.” Mọi người nhìn cười rồi sau vài phút mọi thứ trở lại bình thường.
Coi này mới suy ngẫm về Coop Mart, vốn thống trị thị trường siêu thị trước đây vì nó được nhà nước cấp vốn, hỗ trợ và bảo kê. Hình như mấy năm rồi tôi không đi Coop Mart nữa mặc dù nó gần hơn. Suy ngẫm vì sao. Để tôi so sánh.

  1. Coop Mart của Việt Nam. Lotte Mart của Hàn Quốc.
  2. Coop Mart là công ty nhà nước. Lotte Mart là công ty tư nhân.
  3. Coop Mart được trợ cấp và bảo kê. Lotte Mart tự lực.
  4. Coop Mart vô gửi xe tốn 2k. Lotte Mart gửi xe miễn phí.
  5. Coop Mart ngày càng tàn. Lotte Mart ngày càng phát triển.
  6. Coop Mart tập trung làm y như cũ. Lotte Mart luôn cải thiện và đổi mới.
  7. Coop Mart bán hàng hóa. Lotte Mart bán hàng hóa và dịch vụ khách hàng.
  8. Coop Mart bán hàng thường. Lotte Mart bán hàng tươi.
  9. Coop Mart dạy nhân viên làm việc cho nó. Lotte Mart dạy nhân viên làm việc cho khách hàng.
  10. Coop Mart mua dễ trả lại khó. Lotte Mart mua và trả lại đều dễ như nhau.

Đây là một ví dụ điển hình của công ty nhà nước với công ty tư nhân. Lần cuối cùng tôi đi Coop Mart thì tôi thấy đồ được trưng bầy hầy. Còn Lotte Mart thì nhân viên luôn chu đáo. Chính phủ cần mở rộng thị trường và ngưng bảo kê Coop Mart. Đó là ý kiến cá nhân.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
20429624_488638978153810_3639952228741290784_n