HÀ NỘI VS HÀ LỘI – DI SẢN CNXH

[HÀ NỘI VS HÀ LỘI – DI SẢN CNXH] Sau 63 năm cai trị Hà Nội, đám bần nông đã biến nó thành một ổ rác không hơn không kém. Từ một thành phố tử tế, bây giờ Hà Nội đã trở thành một thành phố vô địch ăn cắp vặt. Hà Nội bây giờ nó như thế đấy. Không, bậy. Không phải là Hà Nội, mà là Hà Lội.

 1. Ngày xưa Hà Nội thanh lịch. Bây giờ Hà Lội mắc dịt.
 2. Ngày xưa Hà Nội ăn nói tử tế. Bây giờ Hà Lội khoái chửi thề.
 3. Ngày xưa Hà Nội trí thức. Bây giờ Hà Lội như cục cứt.
 4. Ngày xưa Hà Nội trong xanh. Bây giờ Hà Lội tan tành.
 5. Ngày xưa Hà Nội “Một dạ, hai vâng, ba ạ.”  Bây giờ Hà Lội “Địt mẹ, vãi lồn, con mẹ mày.”
 6. Ngày xưa Hà Nội “Em xin ạ.” Bây giờ Hà Lội chẳng biết cảm ơn là gì.
 7. Ngày xưa Hà Nội thật thà. Bây giờ Hà Lội dối trá.
 8. Ngày xưa Hà Nội là trung tâm văn hóa. Bây giờ Hà Lội như cái chợ ở xã.
 9. Ngày xưa Hà Nội cười mến khách. Bây giờ Hà Lội cười đểu.
 10. Ngày xưa Hà Nội có mùa thu lãng mạn. Bây giờ Hà Lội mùa nào cũng chó đẻ như nhau.
 11. Ngày xưa Hà Nội có quán cười. Bây giờ Hà Lội có cháo chửi.
 12. Ngày xưa Hà Nội có doanh nhân. Bây giờ Hà Lội có tư bản đểu.
 13. Ngày xưa Hà Nội là cảm hứng cho văn chương. Bây giờ Hà Lội là đề tài chửi.
 14. Ngày xưa Hà Nội là điểm đến để học tập. Bây giờ Hà Lội ai cũng muốn đi khỏi.
 15. Vì ngày xưa Hà Nội có anh Pháp. Bây giờ Hà Lội có anh CS.

Ôi CS là thế đấy, CNXH là thế đấy, Hà Lội là như thế đấy. Hà Lội Vô Địt nào.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
20374795_488605854823789_3334790437737962154_n