TƯ DUY BÊN THẮNG CUỘC

[TƯ DUY BÊN THẮNG CUỘC] Tuy gia đình tôi là “Ngụy” nhưng bà con tôi cũng có vài người làm trong bộ máy nhà nước hoặc sui gia với bên CS, gọi là “Bên Thắng Cuộc.” Khác với tư duy u sầu của bên thua cuộc thì “Bên thắng cuộc” nhìn đời khác 180 độ. Cho nên họ thích thể chế hiện tại, muốn nó tồn tại và chẳng thấy vấn đề gì với nó cả. Khác sao? Để tôi nói nghe. Sai thì mọi người đính chính.

 1. Bên Thắng Cuộc là bên chiến thắng nên cảm thấy mình thật vĩ đại.
 2. Bên Thắng Cuộc không bị thiệt thòi bởi cái Sơ Yếu Lý Lịch, ai như tụi “con cháu ngụy.”
 3. Bên Thắng Cuộc vì lý lịch và quan hệ nên có chỗ làm trong bộ máy nhà nước.
 4. Bên Thắng Cuộc có người nhà làm công chức, đảng viên hoặc quân đội.
 5. Bên Thắng Cuộc từ nhỏ đã được dạy rằng ông cha mình phấn đấu để giành lại đất nước và rất tự hào về điều đó.
 6. Bên Thắng Cuộc đi học được thầy cô dạy dỗ kỹ lưỡng vì cha mẹ nó lót tiền cho thầy cô.
 7. Bên Thắng Cuộc đi làm giấy tờ không bị xách nhiễu như đám thua cuộc kia.
 8. Bên Thắng Cuộc làm ăn thì có quan hệ chống lưng nên không gặp nhiều khó khăn.
 9. Bên Thắng Cuộc có nhà cửa, có tiền và có quan hệ để phát triển.
 10. Bên Thắng Cuộc không bị đánh tư sản, không có người nhà đi tù hay đi vượt biên nên không hiểu tụi “3 que kia vì sao cứ mãi chửi chế độ.”
 11. Và cuối cùng, Bên Thắng Cuộc hưởng rất nhiều ưu đãi, bổng lộc và lợi nhuận từ cơ chế hiện tại. Cho nên trong mắt họ, đất nước vẫn phát triển, người dân ngày càng ấm no.

Thật khó hiểu đúng không? Không hề. Tôi không nói tôi đúng, nhưng điều tôi nói cũng ít nhiều là chân lý. Cho nên bạn đừng quá bất ngờ vì sao con cháu của “Bên Thắng Cuộc” lại luôn lạc quan với đất nước. Khác hẳn với đám “thua cuộc” kia tối ngày chửi bới rồi nhìn đời tiêu cực.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa