CHÍNH SÁCH MỸ VỚI VIỆT NAM

[CHÍNH SÁCH MỸ VỚI VIỆT NAM] Donald Trump mới đề cử một đại sứ mới ở Việt Nam. Nghĩa là thằng Ted Osius đã bị sa thải. Trước tiên, tôi xin ĐM nó 3 cái. “Địt mẹ mày Ted, Địt mẹ mày Ted và Địt mẹ mày Ted.” Chửi xong rồi giờ vô thẳng vấn đề. Chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Việt Nam nên là gì? Theo tôi, sau đây là những gì Mỹ cần làm đối với Việt Nam, hay nói chính xác hơn, nhà đại sứ mới của Mỹ ở Việt Nam nên làm.
 
1. Đi lễ ở Nhà Thờ. Đây tuy là hành động nhỏ nhưng nó là một cái “ĐỊT MẸ MÀY” rất lớn đối với ĐCS. Vì họ rất ghét Thiên Chúa và ghét người Thiên Chúa. Vì một người Thiên Chúa sẽ mãi là địch thủ của CS.
2. Đừng đàm phán với CS về nhân quyền, tù nhân lương tâm hay dân chủ. Tuyệt đối không sử dụng tù nhân lương tâm để làm công cụ đàm phán.
3. Liên kết với các giáo hội Tin Lành và Công Giáo. Thiên Chúa Giáo càng bành trướng thì tự do cũng đi kèm.
4. Dẹp sạch nạn dân Việt cưới giả hay trốn lậu. Phải tiêu diệt mấy con sâu để làm sạch nồi canh.
5. Và cuối cùng, giới hạn nạn quan chức rửa tiền. Dùng tài sản của họ để gây áp lực.
 
Cho dù ngài đại sứ mới là ai, tôi hy vọng người đó sẽ không thỏa thuận với CS mà luôn là người đại diện cứng rắn cho giá trị tự do của Mỹ. Và Địt mẹ thằng Ted Osius lần nữa.
 
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
20293034_487371864947188_7600529093078495199_n