Phản Động Bắc Kỳ vs Phản Động Nam Kỳ

[Phản Động Bắc Kỳ vs Phản Động Nam Kỳ] Tham gia gõ phím làm phản động cũng 2 năm rồi, tôi thấy có vài điểm khác biệt giữa mấy bạn phản động Bắc Kỳ và phản động Nam Kỳ. Không ai hoàn hảo, cũng không ai đúng ai sai cả. Ở đây tôi không nói tất cả, tôi chỉ nói theo cái nhìn của tôi thôi. Vậy họ khác nhau sao? Hãy so sánh.

 1. Phản Động Bắc Kỳ hiếm khi nào chửi, nếu chửi thì ít khi nào chửi thẳng. Phản Động Nam Kỳ thì “đụ má” không cần hỏi, chửi thẳng mặt.
 2. Phản Động Bắc Kỳ chống CS nhưng muốn nó tồn tại, vậy mới dân chủ. Phản Động Nam Kỳ muốn dẹp sạch CS.
 3. Phản Động Bắc Kỳ ít ai thừa nhận cờ vàng. Phản Động Nam Kỳ coi cờ vàng là cờ quốc gia.
 4. Phản Động Bắc Kỳ dùng từ ngữ rất hoa mỹ. Phản Động Nam Kỳ dùng từ rất thô tục, điển hình là thằng xe ôm Ku Búa.
 5. Phản Động Bắc Kỳ không thích từ Bắc Kỳ. Phản Động Nam Kỳ thích dùng từ Bắc Kỳ, nghe rất vui tai, điển hình là trang Đô Thành Sài Gòn và thằng xe ôm Ku Búa.
 6. Phản Động Bắc Kỳ nói chuyện rất vòng vo. Phản Động Nam Kỳ nói chuyện thẳng, đôi lúc vô duyên.
 7. Phản Động Bắc Kỳ thần tượng Barack Obama và Đảng Dân Chủ. Phản Động Nam Kỳ tuy cũng thần tượng Barack Obama nhưng nhiều người ủng hộ Donald Trump và Đảng Cộng Hòa.
 8. Phản Động Bắc Kỳ ghét CS vì lý tưởng. Phản Động Nam Kỳ ghét CS vì bị CS đàn áp.
 9. Phản Động Bắc Kỳ theo dõi Nhật Ký Yêu Nước. Phản Động Nam Kỳ theo dõi Đô Thành Sài Gòn.
 10. Phản Động Bắc Kỳ thích nhìn hình ảnh Việt Nam thời Pháp. Phản Động Nam Kỳ thích nhìn hình ảnh Việt Nam thời Cộng Hòa.
 11. Phản Động Bắc Kỳ có bà con làm trong bộ máy CS. Phản Động Nam Kỳ ít ai có bà con làm trong bộ máy CS.
 12. Phản Động Bắc Kỳ ghét CS khi va chạm xã hội. Phản Động Nam Kỳ ghét CS từ trong trứng.
 13. Phản Động Bắc Kỳ nói chuyện và viết nghiêm túc. Phản Động Nam Kỳ nói chuyện và viết đôi lúc cà rỡn, tục tĩu và mất dạy.
 14. Phản Động Bắc Kỳ thích châm biếm quan chức. Phản Động Nam Kỳ thích châm biếm Bắc Kỳ.
 15. Phản Động Bắc Kỳ cho rằng CS là vấn đề. Phản Động Nam Kỳ cho rằng Bắc Kỳ là vấn đề.
 16. Phản Động Bắc Kỳ ít khi nào chửi Nam Kỳ. Phản Động Nam Kỳ chửi Bắc Kỳ như cơm bữa.
 17. Phản Động Bắc Kỳ viết văn dài và thích lý luận. Phản Động Nam Kỳ viết văn ngắn gọn và thích tóm tắt nội dung.
 18. Phản Động Bắc Kỳ coi CNN và BBC. Phản Động Nam Kỳ coi CNN, BBC và Fox News.
 19. Phản Động Bắc Kỳ không thích Donald Trump. Phản Động Nam Kỳ rất thích Donald Trump.
 20. Phản Động Bắc Kỳ nói nhiều làm ít, Phản Động Nam Kỳ nói ít làm nhiều.

Bình tĩnh nào. Tôi không hề nói tôi đúng. Đây chỉ là nhận xét cá nhân thôi. Cứ coi nó là bài viết giải trí mua vui cho mọi người thôi. Riêng thôi thì thích cả 2. Phản động Bắc Kỳ hay Nam Kỳ đều là phản động. Tôi ghét ai phân biệt vùng miền. Yêu Bắc Kỳ, nhất là gái Bắc Kỳ, tuyệt vời hơn là gái phản động Bắc Kỳ. Ô dè.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa