CỘNG ĐIỂM THI ĐẠI HỌC – KHÔNG NÊN

[CỘNG ĐIỂM THI ĐẠI HỌC – KHÔNG NÊN] Khi tôi viết bài giải ảo vì sao Đại Học Phạm Ngọc Thạch có 2 mức học phí khác nhau: sinh viên Sài Gòn đóng 1 triệu/tháng, còn sinh viên ngoại tỉnh đóng 4 triệu/tháng – thì có bạn nêu việc “cộng điểm thi đại học.” Vậy có công bằng hay không? Câu hỏi hay. Tôi xin trình bày vấn đề.
Khi bạn thi đại học ở Việt Nam – bây giờ là thi tốt nghiệp rồi lấy điểm xét đại học luôn – thì có vài thành phần được cộng thêm điểm. Đó là:

 1. Học sinh giỏi. Đoạt giải 1-2-3 quốc gia hoặc nhất cấp tỉnh: cộng 1-2 điểm. Mấy bạn có thể Google chi tiết hơn, ở đây tôi chỉ tóm tắt.
 2. Diện 2, được cộng 0.25 điểm: thương binh, người dân tộc thiểu số, người kinh ở vùng xa vùng sâu, người bị nhiễm chất độc da cam, người có tuổi 35 trở lên.
 3. Diện 3, cộng 0.5 điểm: dân tộc thiểu số, con của liệt sĩ thương binh.

Trước khi tôi giải thích vì sao tôi không đồng ý. Tôi xin giải thích vì sao lại có sự ưu đãi này. Vì sao lại có cộng điểm? Vì:

 1. Tạo điều kiện cho các học sinh vùng xa vùng sâu phát triển.
 2. Đem lại sự công bằng cho các học sinh nghèo và khó khăn.
 3. Trả ơn các liệt sĩ đã hy sinh vì “cách mạng” bằng cách cho con em họ thêm điểm.

Giờ bạn sẽ nói 0.25-2 điểm có là bao? Đúng, nó rất nhỏ. Nhưng trong kỳ thi xét đại học ở Việt Nam là một chuyện khác. 0.1 điểm thôi đã là sự khác biệt giữa rớt và đậu. Các trường như Y, Bách Khoa hay Kinh Tế rất cạnh tranh. Một người đậu thì chục người rớt. Nên điều này gây khá nhiều bức xúc đối với các bạn thành phố.
Giờ tôi xin đưa ra những lý do vì sao không nên cộng điểm.

 1. Nó bất công cho các học sinh thành phố, họ cũng học hành cật lực như ai chứ đâu có đi chơi.
 2. Nó lấy đi nhiều vị trí của những ai xứng đáng.
 3. Kỳ thi đại học xét trên năng lực chứ không xét trên lý lịch. Lý lịch của ai đó liên quan gì tới năng lực?
 4. Nó phân biệt học sinh dựa trên địa lý, chính trị và hoàn cảnh chứ không phải năng lực. Điều tối kỵ trong giáo dục.
 5. Nó vô tình tạo sự bất công giữa thành phố và tỉnh.

Nếu muốn giúp đỡ dân tộc thiểu số thì nhà nước nên:

 1. Đầu tư cơ sở vật chất cho các tỉnh cần sự giúp đỡ. Chứ đừng đem kỳ thi quốc gia vào để đem lại sự công bằng.
 2. Tạo những chương trình giáo dục đặc biệt. Đừng bắt các học sinh thành phố phải hy sinh.
 3. Kêu gọi chính quyền tỉnh phát triển kinh tế và cải cách hành chính. Đừng bắt Sài Gòn gánh chịu trách nhiệm vô lý này.

Giờ bạn là một học sinh tỉnh được cộng điểm và đậu trường Y Dược. Vấn đề là gì? Vấn đề là có người khác xứng đáng hơn nhưng bạn lấy đi vị trí của người đó vì được cộng điểm. Như 2 người chạy đua, một người được chạy trước một giây vì họ có sức khỏe yếu hơn. Cái đó liên quan gì? Chạy đua là chạy đua. Cho nên, cộng điểm không hề công bằng và phản mục đích. Nó vô cùng bất công cho các học sinh thành phố. Cha mẹ họ đã đi làm đóng quá nhiều thuế mà bây giờ phải chứng kiến con em họ nhường chỗ cho người khác. Vậy công bằng chỗ nào?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa