KHI NAM KỲ LY KHAI

[KHI NAM KỲ LY KHAI] Vì vấn đề Bắc Kỳ Nam Kỳ làm nhức não quá nên cuối cùng chính phủ Việt Nam đã đồng ý tách riêng Bắc và Nam ra. Giờ vẫn là một nước nhưng có 2 tiểu bang. Ở Miền Nam là Tiểu Bang Nam Kỳ, miền Bắc là Tiểu Bang Bắc Kỳ. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với Miền Nam? Tưởng tượng nào.

 1. Nam Kỳ không phải đưa 80% doanh thu của mình cho đám Bắc Kỳ Rau Muống để ăn bám nữa nên sẽ có nhiều tiền để đầu tư vào cơ sở hạ tầng hơn.
 2. Nam Kỳ sẽ dẹp bỏ chế độ hộ khẩu. Giờ đi đi đâu thì đi, tự do đi lại.
 3. Nam Kỳ sẽ bỏ sơ yếu lý lịch và xét 3 đời.
 4. Nam Kỳ sẽ kêu gọi mấy anh Việt kiều về làm ăn.
 5. Nam Kỳ sẽ công nhận quyền tư hữu.
 6. Nam Kỳ sẽ bác bỏ điều 4 hiến pháp.
 7. Nam Kỳ sẽ xây dựng đường cao tốc từ Cà Mau tới Quảng Trị.
 8. Nam Kỳ sẽ dẹp bỏ nạn quan liêu và tham nhũng vặt.
 9. Nam Kỳ xét tuyển công viên chức qua các kỳ thi công khai. Thằng nào gian lận sẽ bị bỏ tủ 5 năm.
 10. Nam Kỳ sẽ đơn giản hóa thủ tục thuế để kêu gọi đầu tư.
 11. Nam Kỳ cổ phần hóa hết các công ty nhà nước.
 12. Nam Kỳ sẽ cấm quân đội làm kinh tế.
 13. Nam Kỳ chia ra thành tiểu vùng. Mỗi vùng có một chính phủ nhỏ do người địa phương bầu.
 14. Nam Kỳ sẽ dẹp bỏ thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
 15. Nam Kỳ xây dựng lại nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa.
 16. Nam Kỳ sẽ tư nhân hóa các ngân hàng.
 17. Nam Kỳ sẽ áp dụng kinh tế học của Adam Smith, Milton Friedman và FA Hayek.
 18. Nam Kỳ miễn phí học phí từ cấp 1 đến cấp 3 thông qua hệ thống học bổng. Còn đại học thì tư nhân hóa và bán thư nhân/công.
 19. Nam Kỳ sẽ đón tiếp những người nước ngoài đến Việt Nam làm ăn sinh sống. Dẹp bỏ mấy thủ tục tào lao.
 20. Nam Kỳ sẽ trở thành một tiểu cường quốc ở Đông Nam Á.

Vì không cần tốn tiền nuôi đám Rau Muống nên Nam Kỳ sẽ có nhiều tiền hơn. Nghĩa là sẽ có nhiều tiền xây dựng lại cơ sở hạ tầng, trường học, bệnh viện, đường cao tốc và đường phố. Vì không phải bị cai trị bởi tư duy “ný nuận” nên lãnh đạo Nam Kỳ sẽ tiếp đón những ý tưởng mới và đột phá. Nam Kỳ sẽ trở thành một tiểu cường quốc, sẽ phát triển cực mạnh và sẽ là điểm đến của Châu Á. Nam Kỳ Muôn Năm.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa