ĐH Phạm Ngọc Thạch phân biệt vùng miền – Vì sao phải vậy?

[ĐH Phạm Ngọc Thạch phân biệt vùng miền – Vì sao phải vậy?] ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch vừa thông báo sẽ áp dụng 2 loại học phí. Sinh viên nào có hộ khẩu TPHCM sẽ đóng học phí tầm 1.7 triệu VND/tháng. Trong khi đó sinh viên có hộ khẩu ngoại tỉnh sẽ phải đóng ít nhất gấp đôi, tầm 4 triệu VND/tháng. Thế là các nhà báo, sinh viên và mấy thánh bênh vực lẽ phải cho rằng trường đang kỳ thị vùng miền. Tôi xin đính chính, chuyện này hết sức mình thường.

  1. Ai xây ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch? – Xin thưa đó là Ủy Ban Nhân Dân Sài Gòn (tôi ghét không dùng từ TPHCM), tức người dân Sài Gòn. Họ đi làm đóng thuế để xây cái trường này. Tức đây là trường của người Sài Gòn, xây cho người Sài Gòn để đào tạo nhân lực y khoa cho Sài Gòn. Chừng nào sử dụng tiền của trung ương như ĐH Y Dược thì là chuyện khác.
  2. Vì sao sinh viên có hộ khẩu Sài Gòn được ưu đãi? – Vì hộ khẩu cũng như là một tiểu bang. Nghĩa là bạn là người Sài Gòn. Cha mẹ và gia đình dòng họ bạn đã ở Sài Gòn, đi làm đóng thuế. Trường này được xây bởi công lao của họ. Giờ bạn là người Sài Gòn thì bạn được ưu đãi. Không ưu đãi người Sài Gòn thì ưu đãi ai? Giờ bạn bỏ tiền ra xây cái nhà rồi có cho con em họ hàng bạn được ở với giá ưu đãi không? Đừng nói là không nhé.
  3. Vì sao sinh viên ngoại tỉnh phải trả học phí cao hơn? – Đơn giản vì họ không phải là người Sài Gòn. Họ chưa đóng thuế cho Sài Gòn nên không được nhận ưu đãi. Có gì khó hiểu. Các trường thuộc trung ương thì công bằng. Nhưng đây là trường của Sài Gòn nên đương nhiên phải ưu đãi sinh viên Sài Gòn. Vì vậy mấy bạn ngoại tỉnh đóng học phí cao hơn có gì khó hiểu?
  4. Đây có phải là kỳ thị vùng miền không? – KHÔNG HỀ. Ở Mỹ cũng có hệ thống tương tự: trường của tiểu bang có học phí thấp hơn cho sinh viên ở tiểu bang đó, và học phí cao hơn cho sinh viên ngoài tiểu bang. Tương tự. Sinh viên quốc tế phải đóng học phí cao hơn sinh viên nội địa. Vì người nội địa đã đóng thuế lâu năm, giờ con em họ phải được ưu đãi chứ.
  5. Phân biệt vậy có công bằng không? – Rất công bằng. Vì đây là trường của người Sài Gòn nên họ phải được ưu đãi về học phí, đó là công bằng. Còn sinh viên ngoại tình không phải là người Sài Gòn nên phải đóng cao hơn, đó là công bằng. Bất công là khi nào cả 2 loại sinh viên đều đóng cùng một mức học phí.
  6. Phân biệt vậy có tốt không? – Rất tốt. Vì nó thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các tỉnh. Mỗi tỉnh đều có ngân sách riêng để xây dựng trường riêng. Chứ không lẽ bây giờ cả nước ăn bám vài thành phố. Người dân thành phố đó phải đi làm rồi đóng thuế để xây dựng cơ sở rồi người khác tới hưởng. Vậy sao được? Phải có sự cạnh tranh giữa các tỉnh để thúc đẩy sự phát triển.

KẾT LUẬN – Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch không hề kỳ thì hay phân biệt. Họ đang làm đúng lý tưởng cạnh tranh. Trường được xây dựng bởi tiền của người Sài Gòn nên phải ưu đãi cho người Sài Gòn. Đó là điều dễ hiểu. Bạn có phàn nàn khi đi du học phải trả học phí cao hơn so với sinh viên nội địa không? Một sinh viên bang California có phàn nàn khi học ở Texas và phải trả học phí cao hơn sinh viên Texas không? Không. Vì họ cha mẹ họ đã đóng thuế lâu năm để lo cho tương lai con em mình. Giờ phải được ưu đãi. Cho nên việc này chẳng có gì là phân biệt, chẳng có gì là kỳ thị và chẳng có gì để lên án cả. Hoàn toàn phù hợp và hợp lý.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
20155718_483593518658356_884901395703434238_n