JUSTIN TRUDEAU xin lỗi và trả khủng bố $10.5 triệu

[JUSTIN TRUDEAU xin lỗi và trả khủng bố $10.5 triệu] Nếu có một ví dụ cho sự ngu lồn thì Justin Trudeau sẽ nằm trong top. Vấn với thằng khùng cánh tả Trudeau ngày càng trở nên trầm trọng. Tuần rồi, Thủ Tướng ngu lồn của Canada đã công bố một lời xin lỗi chính thức với Omar Khadr, một tên khủng bố al-Qaeda bị kết nội ám sát một quân nhân Mỹ. Chưa hết, chính Trudeau đã đưa ra quyết định trả $10.5 triệu để “bồi thường” cho sự đau khổ mà tên khủng bố kia đã chịu đựng trong thời gian qua. Đây là một số tiền “đền bù” khổng lồ trong hệ công lý Tây Phương, huống hồ chi là đối với một tên khủng bố giết người. Độ khùng của phe cánh tả đã đạt đến một tầm cao mới.
15 năm trước, tên khủng bố Khadr đã ném một trái lựu đạn và giết chết Thượng Sĩ Cấp 1 Christopher Speer và làm bán mù mắt Thượng Sĩ layne Morris. Khadr đã nhận tội giết người vào năm 2002 trước hội đồng xét cử ở Vịnh Guantanamo. Tuy nhiên, những nhà hoạt động phản chiến cánh tả đã ủng hộ và bảo vệ Khadr, cho rằng cậu ta chỉ mới 16 tuổi khi “xung phong” tham gia hoạt động khủng bố.
Nhưng vì sao tên khủng bố này lại được bảo vệ mà còn được bồi thường? Bởi vì vào năm 2010, Tòa Án Tối Cao Canada đã đưa ra phán xét rằng sự tra tấn của ông Khadr, một tên khủng bố, bởi các nhân viên tình báo Canada đã vi phạm tiêu chuẩn đối xử với trẻ vị thành viên. Cho nên tuy đã bị kết tội 40 năm tù vì tham gia khủng bố, nhưng đã bị cắt giảm xuống thành 8 năm.
Sau khi trở về Canada, Khadr đã kiện chính phủ Canada của Trudeau vào năm 2015 để được bồi thường 20 triệu đô Canada (tầm $16 triệu USD). Và dưới áp lực, thủ tướng ngu lồn Jusin Trudeau đã chính thức xin lỗi và đền bù $10.5 triệu.
Xin nhắc lại là thằng Khadr đã tham gia khủng bố và giết chết một quân nhân Mỹ. Đã nhận tội và bị bỏ tù. Nhưng phe cánh tả và chính quyền Justin Trudeau không những đã cứu vớt mà còn bồi thường $10.5 triệu. Khùng và ngu hết chỗ nói. Justin Trudeau, thằng thủ tướng ngu lồn.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo DailyWire https://goo.gl/GsJTys
20121436_483259488691759_4969834007118266308_o