CONSERVATIVE – 20 đặc điểm của người Cánh Hữu

[CONSERVATIVE – 20 đặc điểm của người Cánh Hữu] Cánh Hữu hay Conservative là gì? Thế nào là một người Cánh Hữu. Tôi không thích dùng tự này. Sở dĩ chúng ta dùng từ Conservative thay vì Liberal (Tự Do) là vì phe cánh tả đã cướp đi định nghĩa truyền thống của từ Liberal. Rất tiếc nhưng giờ phải chịu thôi. Đối với tôi Cánh Hữu không phải là một tổ chức mà là một lý tưởng. Cánh Hữu hay Conservatism cho 5 đặc điểm:

 1. Tự do cá nhân.
 2. Chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do.
 3. Chính phủ giới hạn.
 4. Niềm tin vào Chúa hoặc Tạo Hóa. Tự do đến từ Chúa chứ không phải chính phủ.
 5. Và cuối cùng, Hòa Bình Thông Qua Sức Mạng – một chính sách quân sự cứng rắn.

Nhưng thế nào là một người Cánh Hữu. Rất khó để liệt kê ra hết. Nhưng sau đây là những đặc điểm bạn cần biết.

 1. Người Cánh Hữu không thần tượng hóa cá nhân nào. Cho dù đó là lãnh đạo chính trị, xã hội, văn hóa hay tôn giáo.
 2. Người Cánh Hữu coi trọng lý tưởng. Coi 5 điều trên: tự do cá nhân, chủ nghĩa tư bản, chính phủ giới hạn, Chúa và Hòa Bình Thông Qua Sức Mạnh.
 3. Người Cánh Hữu không muốn quyền lực được tập trung vào một người, một tổ chức hay một cơ quan. Họ muốn phân chia quyền lực càng nhiều càng tốt. Vì quyền lực làm con người tha hóa.
 4. Người Cánh Hữu ưa chọn mô hình chính quyền Cộng Hòa Liên Bang. Một nước chia thành nhiều tiểu bang, coi như nhiều quốc gia nhỏ. Để có sự cạnh tranh độc lập. Rất khó để chế độc độc tài phát triển.
 5. Người Cánh Hữu nói thẳng và ghét vòng vo.
 6. Người Cánh Hữu coi phúc lợi nhà nước là giải pháp cuối cùng.
 7. Người Cánh Hữu muốn chủ nghĩa tư bản và thị trường giải quyết vấn đề.
 8. Người Cánh Hữu coi chính phủ là nơi nương tựa cuối cùng.
 9. Người Cánh Hữu muốn cha mẹ có quyền chọn trường cho con.
 10. Người Cánh Hữu coi chính trị là một công việc bán thời gian chứ không phải nơi để kiếm lợi ích.
 11. Người Cánh Hữu thích đọc lịch sử. Nhất là Đệ Nhị Thế Chiến. Bài học là độc tài nổi dậy khi người tốt im lặng.
 12. Người Cánh Hữu lấy cuộc chiến Việt Nam là ví dụ cho sự ngu ngốc của chính sách ngoại giao ôn hòa của phe cánh tả.
 13. Người Cánh Hữu dù không đồng ý với cuộc chiến Iraq nhưng coi trọng vai trò của Mỹ ở Trung Đông.
 14. Người Cánh Hữu coi trọng Israel vì nó là biểu tượng tự do ở Trung Đông.
 15. Người Cánh Hữu khi gặp nạn, họ sẽ tìm đến cộng đồng. Chính phủ là nơi đến cuối cùng.
 16. Người Cánh Hữu suy nghĩ và hành động theo logic chứ không cảm tính.
 17. Người Cánh Hữu chúc mừng những ai thành công và muốn người khác thành công hơn mình.
 18. Người Cánh Hữu tin rằng đứa trẻ trong bụng mẹ cũng là con người.
 19. Người Cánh Hữu tin vào khái niệm “Quyền lợi tự nhiên.” Nghĩa là con người khi sinh ra đã được ban tặng những quyền lợi từ Tạo Hóa.
 20. Và cuối cùng, người Cánh Hữu coi trọng thành công tự lực trong thị trường, chứ không phải thành công từ việc cấu kết với chính phủ.

Đó là những giá trị và đặc điểm của người Cánh Hữu. Tuy không phải là tất cả hay đúng hết nhưng bao gồm phần lớn những đặc điểm. Bạn thì sao? Bạn có phải là một người Conservative – Cánh Hữu?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa