CÔNG GIÁO – Những đóng góp của Nhà Thờ Công Giáo

[CÔNG GIÁO – Những đóng góp của Nhà Thờ Công Giáo] Không có một tổ chức nào lại bị chỉ trích nhiều và lâu như Nhà Thờ Công Giáo La Mã. Trong suốt lịch sử, các nhà trí thức đã liên tục tìm cách để hạ thấp vai trò của Công Giáo trong việc xây dựng nền văn minh Tây Phương. Nếu bạn đọc đa số văn học lịch sử thì bạn sẽ nghĩ rằng nền văn minh Tây Phương xuất phát từ Hy Lạp, Đế Chế La Mã rồi thời kỳ Phục Hưng. Vậy còn khoảng trống 1,000 năm từ sự sụp đổ của La Mã đến thế kỷ 17 thì sao? Ai hay tổ chức nào đã đóng vai trò gìn giữ và phát triển những tinh hoa của Tây Phương? Đó chính là Nhà Thờ Công Giáo. Sau đây là những đóng góp của họ cho nhân loại.

  1. Thiên Chúa Giáo – Nhà Thờ Công Giáo đóng vai trò duy trì và phát triển lý tưởng và giá trị của không chỉ Thiên Chúa Giáo mà còn Do Thái Giáo. Hai nền tảng đạo đức xây dựng nên Tây Phương.
  2. Trường Đại Học – Ít ai biết rằng mô hình trường đại học – tức university, đến từ chữ universitas, nghĩa là phổ quát, dịch ra là đại học – đến từ mô hình học viện của Nhà Thờ Công Giáo. Nhà Thờ không chỉ đào tạo tu sĩ mà còn đào tạo học viên trí thức.
  3. Khoa Học – Người Công Giáo luôn tìm kiếm sự thật. Họ coi đó là nhiệm vụ của họ. Nên không bất ngờ gì khi hầu hết những học giả và nhà nghiên cứu khoa học đầu tiên của Châu Âu đều là người Công Giáo. Vì đó là nơi học nhận được học thức ban đầu.
  4. Khái niệm “Quyền Lợi” – Giờ bạn hỏi quyền lợi bạn đến từ đâu. Bạn sẽ trả lời sao? Đừng nói là từ chính phủ nhé, vì nó vô lý. Câu trả lời là “từ Chúa.” Nhà Thờ Công Giáo tuy không chế ra khái niệm đó nhưng là tổ chức quảng bá và thúc đẩy nó từ Thiên Chúa Giáo. Khái niệm con người có những quyền lợi đến từ Chúa xuất phát từ trong Kinh Thanh. Sau này Thomas Jefferson dùng khái niệm này đế viết lên bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ.
  5. Từ Thiện – Trước Nhà Thờ Công Giáo, khái niệm từ thiện, nghĩa là cho không mà không nhân lại, được xem là hành động ngu ngốc. Mình cho mà không nhận lại thì cho làm gì? Nhưng chính giáo lý Thiên Chúa cùng với sự hoạt động và hỗ trợ của Nhà Thờ đã giúp lan truyền khái niệm từ thiện ở Châu Âu.
  6. Đạo Đức – Trước Thiên Chúa Giáo, ở Hy Lạp nếu một đứa trẻ bị tật nguyền thì nó sẽ bị giết vì cho rằng nó là gánh nặng cho xã hội. Sự xuất hiện của Nhà Thờ Công Giáo đã thay đổi quan niệm đó. Vì tất cả con người đều bình đẳng và có quyền lợi trong mắt Chúa. Nếu không vì đạo đức này thì Tây Phương không thể nào phát triển được. Đó là tại sao Nhà Thờ cấm phá thai, vì đứa trẻ trong bụng mẹ cũng là con người.
  7. Luật Pháp  – Đây là 10 Điều Răn. Nhà Thờ đã không sáng lập nó ra nhưng đã giúp lan truyền nó. Và nó là nền tảng đạo đức và luật pháp của Tây Phương và sau này của cả thế giới. Như bạn không được giết người, ngoại tình hay ăn cắp. Vì sao nó là sai? Vì đó là luật của Chúa.
  8. Thập Tự Chinh – Khi quân Hồi Giáo tấn công người hành hương ở Đất Thánh, chính Nhà Thờ Công Giáo đã lên tiếng phản đối. Khác với hiện tại, Nhà Thờ Công Giáo thời Trung Cổ là tổ chức chống Hồi Giáo ác liệt. Họ đã kêu gọi các quân sĩ ở Châu Âu hy sinh để đi phục vụ Chúa bằng cách giải phóng Đất Thánh. Pope Urban Đệ Nhị đã có câu nổi tiếng “Deus Vult” (Ý Chúa).
  9. Các công trình kiến thức tiêu biểu – Công Giáo đi đến đâu thì kiến trúc vĩ đại đi đến đó. Người Công Giáo thể hiện lòng thương của họ qua các công trình và nhà thờ vĩ đại. Bạn có thể thấy nó ở khắp Châu Âu. Còn ở Việt Nam thì phải nói đến Nhà Thờ Đức Bà, một công trình Công Giáo bây giờ là một biểu tượng của Việt Nam.

Có rất nhiều nhưng tôi chỉ có thể nêu ra 9 điều. Lần sau bạn nghe ai đó hỏi “Nền văn minh Tây Phương đến từ đâu” thì hãy trả lời “Từ Nhà Thờ Công Giáo. Nhà Thờ Công Giáo đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc gìn giữ và xây dựng nền văn minh Tây Phương. Nó luôn là tổ chức cất tiếng nói lên án độc tài và tà giáo. Nó luôn là tổ chức lên án Hồi Giáo mạnh mẽ và không bao giờ khuất phục. Các lãnh đạo Công Giáo luôn là những người cứng rắn và lã những cột trụ tinh thần cho cả thế giới. Hy vọng họ sẽ tiếp tục duy trì nhiệm vụ cao cả này thay vì đi theo đường lối ôn hòa với tà giáo.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa